Az egyetem jogi helyzete

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Az egyetem jogi helyzete

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem egy törvényesen akkreditált felsőoktatási intézmény, amelyet a Sapientia Alapítvány alapított 2001-ben, és amely a 2012. évi 58. számú törvény alapján jött létre. A romániai felsőoktatási hálózat részét képező Sapientia EMTE akkreditált magán felsőoktatási intézmény, közhasznú magánjogi jogi személy, mely záróvizsgát szervezhet és oklevelet adhat ki. Az alapképzés mellett jelenleg mesteri programokat működtet, távlatilag pedig doktori képzéseket fog indítani.

Romániában a felsőoktatási intézmények akkreditációs folyamata kétlépcsős: a tanítás beindítása az ideiglenes működési engedély megszerzéséhez kötött, egy adott szak végleges akkreditálását pedig a harmadik kifutó évfolyam végzése után kell kezdeményezni. Három akkreditált szak után kérvényezhető az intézmény akkreditációja. Az akkreditációs folyamat időtartama így legkevesebb hét év.

A Román Országos Akkreditációs Bizottság (CNEAA) 2001-ben hozott döntéseivel A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kilenc szakjának adott ideiglenes működési engedélyt, illetve megadta az intézmény ideiglenes működési engedélyét. Ezek a döntések a román kormány 2002. április 25-i, a Hivatalos Közlönyben 2002. május 13-án megjelent, 410. sz. határozatával váltak jogerőssé. Az újabb szakok a 944/2002-es, az 1082/2003-as, illetve a 916/2005-ös kormányhatározattal kapták meg az ideiglenes működési engedélyt.

A Sapientia EMTE – az indulás és az akkreditáció megszerzőse közötti időszakban – a román törvények értelmében ideiglenes működési engedéllyel rendelkezett, mely lehetővé tette, hogy az egyetem felvételit szervezzen, szakokat indítson, oktatási és kutatási tevékenységet folytasson. A végleges akkreditációig az Egyetemen végzett diákok más, államilag akkreditált egyetemen államvizsgáznak és az adott egyetem által kiállított oklevelet kapnak.

A Sapientia EMTE 2007-ben érkezett el oda, hogy kérvényezhette a 2001-ben indult szakjainak az akkreditációját.

Az eljárási rendnek megfelelően 2012 tavaszáig 16 szak esetében megtörtént az ARACIS (Romániai Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség) hivatalos jóváhagyása, amely javasolja a román kormánynak e szakok akkreditációját:

 • Informatika
 • Román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom
 • Szociológia
 • Könyvelés és gazdálkodási informatika
 • Mechatronika
 • Számítástechnika
 • Automatika és alkalmazott informatika
 • Általános közgazdaság
 • Kommunikáció és közkapcsolatok
 • Agrár- és élelmiszeripari gazdaság
 • Élelmiszeripari mérnök
 • Környezetmérnöki
 • Kommunikáció és PR
 • Filmművészet, fotóművészet, média
 • Kertészmérnöki
 • Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok.

Mivel a törvény által feltételként előírt három szak akkreditációját megszerezte, 2009. június 19-én az intézmény akkreditációját is kérvényezte az egyetem.

Az intézményi akkreditációs felmérés 2010. április 13-16. között zajlott. 18 tagú bizottság ellenőrizte az akkreditációs kérésben foglaltakat. A bizottságnak tagja volt Winfried Müller, a Klagenfurti Egyetem professzora is, aki az Európai Egyetemek Szövetségének képviseletében volt jelen. Kolozsvár, illetve a Rektori Hivatal a bizottság teljes körű üléseinek és a záró kiértékelésnek adott otthont, Csíkszeredában és Marosvásárhelyen pedig a felméréshez kiválasztott 5 szak (szociológia, általános közgazdaság, román nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom, informatika, automatika és alkalmazott informatika) működését ellenőrizték.

Az április 16-én tartott záró kiértékelésen a bizottság pozitívan véleményezte az Egyetemen folyó oktatás és kutatás minőségét. A helyszíneken tapasztaltak alapján a bizottság három különálló jelentést készített (egyet a bizottságban résztvevő diákok, egyet a külföldi szakértő és egyet a Hatóság által kinevezett tagok), amelyek az ARACIS Minőségfelmérő Csoportjához kerültek. Ezt követően, 2010. július 22-én, az ARACIS plénuma titkos szavazással jóváhagyta az Egyetem akkreditációját. A tanügyminisztérium ennek alapján törvénytervezetet dolgozott ki, amelyet a Román Kormány elfogadásra a Parlament Felsőháza elé terjesztett. A Szenátus jóváhagyását (2011. december 6.) követően 2012. február 28-án a Képviselőház is megszavazta a törvényt. Az akkreditált Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem létrehozását kimondó törvény az államelnök aláírását (2012. március 28.) követően, a Hivatalos Közlönyben való megjelenéstől (2012. április 3.) számított három napon belül lép hatályba.

Az intézményi akkreditáció elnyerése meghatározó fontosságú az egyetem számára, hisz csak ezt követően adhat ki oklevelet, szervezhet mesteri vagy (távlatilag) doktori képzést, távoktatást, vehet részt európai programokban és pályázatokban, és ennek elnyerése nyomán lehet jogosult az intézmény a román állami támogatásra. 

2015 során a Sapientia EMTE időszakos minőségi felmérés során sikeresen tett eleget a román akkreditációs követelményeknek. A Román Akkreditációs Hatóság (ARACIS) 2016. március 31-ei ülésén hozott döntéssel hosszabbította meg az intézmény akkreditációját.

2022. február 14–18. között az ARACIS szakértői csoportja hibrid módon (online és személyes látogatások keretében) végezte el az intézmény minőségi felmérését, melynek eredményeként május 26-án a Sapientia EMTE megkapta a legmagasabb szakmai besorolást, kiemelt bizalmi minősítéssel.

Hírek
2024-04-17
2024-04-16
2024-04-16
2024-04-15
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign