Díjak

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Díjak

Bocskai István-díj

A Sapientia EMTE Bocskai István-díját olyan személyiségek kaphatják, akik döntő módon járultak hozzá az egyetem alapításához, illetve fejlesztéséhez.

2021 – dr. Dávid László

2020 – dr. Szili Katalin

2019 – dr. Trócsányi László

2018 – Balog ZoltánLászlófy Pál

2017 – dr. Jávor Andrásdr. Mezey Barna

2016 – Sándorné dr. Kriszt Évadr. Rostoványi Zsolt

2014 – Répás Zsuzsannadr. Hollanda Dénes

2013 – dr. Szilágyi Pál

2012 – Németh Zsolt

2012 – dr. Tonk Sándor

2012 – Orbán Viktor

A Sapientia EMTE tiszteletbeli professzora

A Sapientia EMTE tiszteletbeli professzora cím adományozható olyan hazai vagy külföldi egyetemi oktatóknak, neves kutatóknak, akik az egyetemet hathatósan támogatták, és akik érdemben hozzájárultak az egyetem kapcsolatrendszerének építéséhez, oktatási és tudományos tevékenységének fejlesztéséhez, illetve az EMTE volt oktatói vagy nyugdíjkorhatárt betöltött oktatói közül azoknak, akik az egyetem jó hírnevének gyarapításához vagy az intézmény fejlesztéséhez jelentősen hozzájárultak és a professzori címet megérdemlik, de tőlük független okokból nem kapták meg. 

2021 – dr. Jakab Sámuel

2020 – dr. Fodor László

2019 – dr. Bíró Domokos

2018 – dr. Elek Sándor

2017 – dr. Filep EmődGáspárné dr. Vér Katalin

2016 – dr. Csörnyei Zoltán

2015 – dr. Birtalan Ákosdr. Bodó Barnadr. Papp Istvándr. Danyi József

2014 – dr. Balázs Lajos

2013 – dr. Bege Antal. dr. Andrew Balázs, dr. Toshiyuki Hattori, dr. Ferber Miklós (Kolozsváron)

A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója Díj

A Sapientia EMTE Kiváló Oktatója Díj a Sapientia EMTE olyan oktatójának adományozható, aki kiemelkedő oktatói és tudományos eredményt ért el.

2021 – dr. Máthé István

2018 – dr. Hubbes László-Attila

2017 – dr. Csapó János

2016 – dr. Pieldner Judit

2015 – dr. Szakács Sándordr. Thiesz Rezső

2014 – dr. Szép Sándor

2013 – dr. Tapodi Zsuzsánna-Mónika

Professor Emeritus cím 

Azon oktatónak, aki egyetemi tanári címmel rendelkezik, és nyugdíjazására tekintettel foglalkoztatását megszüntetik, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Szenátusa Professor Emeritus vagy Professor Emerita (a továbbiakban együtt: Professor Emeritus) címet adományozhat.

2020 – dr. Szép Sándordr. Csapó János

2018 – dr. Kása Zoltán

2017 – dr. Székely Gyula

2016 – dr. Bíró Béladr. Lányi Szabolcs

2015 – dr. Ambrus Zoltán

2010 – dr. Hollanda Dénes

2008 – dr. Szilágyi Miklós

2007 – dr. Szilágyi Pál, dr. Györfi Jenő

Doctor Honoris Causa kitüntető cím

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem az intézményt hathatósan támogató, nagy horderejű tudományos vagy alkotói tevékenységgel rendelkező bel- és külföldi személyek kiemelkedő érdemeit a „tiszteletbeli doktor” (Doctor Honoris Causa, Dr. h. c.) cím adományozásával ismerheti el.

2021 – dr. Szendrő Péter

2017 – dr. Vékás Lajos

Vékás Lajos székfoglaló előadása  

Teller Ede-emlékérem

2019 – Sógor Csaba

EMTE emlékérem

2009 – Zala F. László

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által kiadott díjak szabályzata.

 

Hírek
2022-08-03
2022-07-20
2022-07-19
2022-07-15
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign