Csíkszeredai Kar

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Csíkszeredai Kar

csik.sapientia.ro

A Csíkszeredai Campuson 2001 óta folyik az oktatás.

A Csíkszeredai Karon a szakok, a régió igényeihez igazódva, gazdasági, humán, társadalomtudományi és mérnöki szakterületeken kínálnak képzést. Az oktatás színvonalát a főállású oktatók mellett neves magyarországi és hazai vendégelőadók biztosítják. Az oktatási, kutatási és adminisztrációs felületek mellett az egyetem épületében 290 férőhelyes bentlakás, valamint 600 személyt kiszolgáló étkezde és kávézó működik. A könyvtár mintegy 58 ezer dokumentummal rendelkezik.

A Kar a regionális vonzáskörzet igényeihez igazódó, a jövő színvonalának megfelelő és az Unióba tömörülő Európa értékeit közvetítő felsőoktatási intézményrendszer részévé kíván válni.

A karon folyó gazdaságtudományi képzés célja a gazdaságot kiépíteni és működtetni képes, jól felkészült, a nemzetközi piacon is versenyképes tudású közgazdászok képzése magyar nyelven. A kar által kínált közgazdászképzés olyan szakterületekre összpontosít, amelyek nemcsak a regionális és nemzeti munkaerőpiacon, hanem a nemzetközi szakmai mezőnyben is széles körű szakmai fejlődés és érvényesülés lehetőségét alapozzák meg. A szaktudás mellett a készségfejlesztés különös szerepet kap, hiszen ettől függ a végzősök szakmai érvényesülése. Ezt a célt szolgálja a széles körű menedzsmentoktatás, kommunikációs készségfejlesztés, valamint az interdiszciplináris analitikus szakmai szemléletmód kialakítása és fejlesztése.

A humán képzési ág elsődleges célja a tanárképzés, amellyel a Székelyföld és Erdély magyar nyelvű iskoláinak román-angol szakos tanárhiányát igyekszik pótolni. Oktatói képzettségen kívül a végzősök fordítói, tolmácsi, színházak irodalmi titkári, lapszerkesztői, újságírói, levéltárosi állások betöltéséhez szükséges szakismereteket is szereznek a hároméves képzés során. A elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az itt végzett diákok megállják a helyüket ezeken a területeken.

A Karon zajló mérnöki képzés – a nagyon színvonalas műszaki eszköztár, a tapasztalt oktatói testület és a szakterületen gyorsan előrehaladó fiatal oktatói csoport révén – esélyt kínál arra, hogy a térségben a színvonalas műszaki képzés végérvényesen meghonosodjon. Az alkalmazott társadalomtudományi képzés erőteljes intézményi és személyi háttere, az oktatók széles körű szakmai kapcsolatrendszere, s nem utolsósorban a képzés sokszálú térségi beágyazottsága arra ad esélyt, hogy a végzett hallgatók nem csupán a fejlesztéspolitika területén, hanem a térségi elit megújulásának folyamatában is jelentős szerepet vállalhatnak.

A képzés jellegéből adódóan, a szakmai alapozás és a gyakorlati felkészítés mellett, nagy hangsúlyt fektetnek azoknak a személyi képességeknek a kifejlesztésére, amelyek a projektalapú társadalomban való helytállásra készítenek fel.

A Kar a következő években is nagy hangsúlyt fektet a régió gazdasági, társadalmi igényeinek való megfelelésnek: a karon folyó kutatások elsődleges célja a régió problémáinak feltérképezése, elemzése és a lehetséges megoldások feltárása, továbbá a szakkínálat kialakításával is a helyi igényeknek kíván eleget tenni.

Elérhetőségek

Hírek
2024-06-07
2024-06-06
2024-06-06
2024-06-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign