Adatkezelési tájékoztató

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a felvételi vizsgára jelentkezőknek

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, székhelye Kolozsvár, Mátyás király u. 4. sz., Kolozs megye, adószáma RO14645945, továbbiakban EMTE, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001-es törvény értelmében, az ön által a Felvételi bejelentkezési adatlapon és ahhoz mellékelt dokumentumokon szolgáltatott személyes adatainak kezelője.

A kezelt adatok köre:

  • személyi azonosító adatok, kapcsolat adatok, valamint anyakönyvi adatok: családnév, keresztnév, személyi szám, születés helye és ideje, nem, állampolgárság, nemzetiség, lakhely, telefonszám, email cím, családi állapot, szülők család- és keresztneve, egészségi és szociális állapot
  • tanulmányi adatok

Az adatkezelés célja: az ön fent említett személyes adatait az EMTE a felvételi vizsgák lebonyolítása céljából, az erre vonatkozó törvényes kötelezettségei végrehajtása érdekében, saját statisztikái összeállítása céljából, valamint az esetleges fellebbezések megoldása céljából használja. Az ön kapcsolati adatait az EMTE kommunikációs céllal használja.

A személyes adatok kezelésének és felhasználásának jogalapja az EMTE törvényes kötelezettsége, mely a nemzeti oktatásra vonatkozó 1/2011-es sz. Törvényből, az Oktatási Minisztérium által kibocsájtott rendeletekből és a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokból fakad, valamint az ön beleegyezése.

Az ön személyes adatai a Neptun egységes tanulmányi rendszerbe kerülnek feltöltésre, illetve az adatokat közvetlenül önnek közöljük, a felvételivel kapcsolatos adminisztratív kommunikáció során.

Az ön személyes adatait az EMTE papír alapon és elektronikusan is tárolja, a jogszabályban a különböző típusú adatok esetében előírt időszak idejére, amennyiben az EMTE-vel hallgatói jogviszonyba kerül (pl. a diákok személyi azonosító adatait, illetve tanulmányi adatait állandó módon), ellenkező esetben a felvételi lezárását követő 6 hónapig.

A jelen okirattal tájékoztatjuk önt a személyes adataival kapcsolatos jogairól: a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, a helyesbítéshez való joga, a törléshez való joga, az adatkezelés korlátozásához való joga, az adathordozhatósághoz való joga, a beleegyezés visszavonására való joga, a tiltakozáshoz való joga, az érintett felügyeleti hatósághoz való fellebbezés joga (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro), bírósághoz való fellebbezés joga.

Az EMTE adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége:   

Hírek
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign