Külföldi oklevéllel rendelkezőknek

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Külföldi oklevéllel rendelkezőknek

Új szabályozások érvényesek az EU-tagállamok polgárai számára a romániai egyetemi képzésre való felvételi beiratkozásokkal kapcsolatosan. Az EU állampolgárok érettségi/egyetemi oklevelének elismerését a pályázó az egyetem közvetítésével kérvényezi a Román Tanügyminisztérium illetékes osztályától (Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor, CNRED), a felvételi beiratkozási időszak lejárta előtt legkevesebb 15 nappal.

A nem román oklevéllel rendelkező EU tagországok állampolgárainak, beleértve a román állampolgárokat is, két dossziét szükséges benyújtaniuk az alapszakokra és mesterszakokra történő iratkozás során:

I. Érettségi/egyetemi oklevél elismertetési iratcsomó: kérjük a hozzánk beiratkozni készülő nem Romániában kiállított oklevéllel rendelkező EU-s állampolgárokat, hogy legkésőbb 2022. július 1-ig juttassák el személyesen vagy postai úton a következőkben (I.A, illetve I.B pontban) felsorolt iratokat és elérhetőségi adatokat (telefonszám és működő e-mail-cím) tartalmazó iratcsomót a Sapientia EMTE Rektori Hivatalába.

Ezt megelőzően a dokumentumokat jól olvasható, pdf kiterjesztéssel, szkennelt formában a szekely.kingasapientia.ro címre elektronikus úton kérjük szépen ellenőrzés céljából eljuttatni.

Amennyiben az eredeti oklevél és középiskolai bizonyítvány/ oklevélmelléklet NEM angol/ francia/ olasz / spanyol nyelvű, ROMÁNIAI KÖZJEGYZŐ által ELEKTRONIKUS ALÁÍRÁSSAL HITELESÍTETT hivatalos román nyelvű fordítás is elfogadható, és ebben az esetben elektronikus úton is elégséges benyújtani az iratcsomót.

Amennyiben az eredeti oklevél és középiskolai bizonyítvány/ oklevélmelléklet angol/ francia/ olasz / spanyol nyelvű, nincs szükség közjegyző által hitelesített hivatalos fordítására, ebben az esetben elektronikus úton is elégséges benyújtani az iratcsomót.

II. Felvételi iratcsomó: a felvételi beiratkozás időszakában szükséges online benyújtani. A szükséges dokumentumok listája honlapunkon érhető el.

I.A. Alapképzésre felvételizők:

 1. Nyomtatott nagybetűkkel kitöltött, aláírt írásos kérés (EU állampolgárokromán állampolgárok). Figyelem! A hiányosan kitöltött formanyomtatványokat elutasítják!

 2. Érettségi oklevél egyszerű másolata (csak Hágai Pecséttel ellátva fogadható el az Olaszországban, Görögországban, Spanyolországban, Portugáliában vagy Cipruson kiállított oklevél)

 3. Érettségi oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása (amennyiben az eredeti oklevél és középiskolai bizonyítvány/oklevélmelléklet angol/ francia/ olasz / spanyol nyelvű, ezek esetében nincs szükség közjegyző által hitelesített hivatalos fordításra)

 4. Az utolsó két tanulmányi év jegyeit igazoló középiskolai bizonyítvány/törzskönyvi kivonat egyszerű másolata

 5. Az utolsó két tanulmányi év jegyeit igazoló középiskolai bizonyítvány/törzskönyvi kivonat közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása (amennyiben az eredeti oklevél és középiskolai bizonyítvány/oklevélmelléklet angol/ francia/ olasz / spanyol nyelvű, ezek esetében nincs szükség közjegyző által hitelesített hivatalos fordításra)

 6. Személyi igazolvány vagy útlevél egyszerű fénymásolata (névváltoztatás esetén az ezt igazoló dokumentum egyszerű másolata és közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása)

 7. Külföldi állampolgárok esetén: 100 lejes (RON) elismerési díj kifizetését igazoló irat egyszerű fénymásolata. Az elismervényen szerepelnie kell az oklevél tulajdonosának nevének is, pont úgy, ahogyan az oklevélen is található. Figyelem! Az IBAN kódot minden küldeményen fel kell tüntetni! Az átutaláshoz szükséges banki adatok lentebb.

Az oklevél elismeréséről szóló igazolást a Tanügyminisztérium papír alapú vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumként küldi az egyetemnek.

Román és angol nyelvű információk a Román Tanügyminisztérium honlapján is találhatók.

I.B. Mesterképzésre felvételizők:

 1. Nyomtatott nagybetűkkel kitöltött, aláírt írásos kérés (EU állampolgárokromán állampolgárok). Figyelem! A hiányosan kitöltött formanyomtatványokat elutasítják!

 2. Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél egyszerű másolata

 3. Felsőfokú végzettséget igazoló oklevél közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása (amennyiben nem angol/ francia/ olasz / spanyol nyelvű az eredeti dokumentum)

 4. Törzskönyvi kivonat / oklevélmelléklet egyszerű másolata

 5. Törzskönyvi kivonat / oklevélmelléklet közjegyző által hitelesített román vagy angol nyelvű fordítása (amennyiben nem angol/ francia/ olasz / spanyol nyelvű az eredeti dokumentum)

 6. Személyi igazolvány vagy útlevél egyszerű fénymásolata (névváltoztatás esetén az ezt igazoló dokumentum egyszerű másolata és közjegyző által hitelesített román nyelvű fordítása)

 7. Külföldi állampolgárok esetén: 100 lejes (RON) elismerési díj kifizetését igazoló irat egyszerű fénymásolata. Az elismervényen szerepelnie kell az oklevél tulajdonosának nevének is, pont úgy, ahogyan az oklevélen is található. Figyelem! Az IBAN kódot minden küldeményen fel kell tüntetni! Az átutaláshoz szükséges banki adatok lentebb.

Az oklevél elismeréséről szóló igazolást a Tanügyminisztérium papír alapú vagy elektronikus aláírással ellátott dokumentumként küldi az egyetemnek.

Román és angol nyelvű információk a Román Tanügyminisztérium honlapján is találhatók.

Átutaláshoz szükséges banki adatok:

 • Román lejben (RON) az összeget banki átutalással vagy postai küldeményként lehet eljuttatni a Tanügyminisztérium számlájára:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei

Cod Fiscal:13729380

Banca: Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti - ATCPMB

Cod IBAN: RO86TREZ70020E330500XXXX

Cod SWIFT: TREZROBU

Cod BIC: TREZ

 • Euróban történő kifizetés esetén a Román Nemzeti Bank az utalás napján érvényes RON-EUR árfolyamának megfelelő összeget kell banki átutalással eljuttatni a Tanügyminisztérium számlájára:

Beneficiar: Ministerul Educaţiei

Cod Fiscal: 13729380

Banca: Banca Comercială Română - BCR, sucursala Universitate

Cod IBAN: RO35RNCB0080005630300077

Cod SWIFT: RNCBROBU

Cod BIC: RNCB

További információ kérhető a szekely.kingasapientia.ro e-mail-címen, illetve a Tanügyminisztérium alábbi elérhetőségein:

 • alapképzésre jelentkezők esetén:

E-mail: letcai.gabrielaedu.gov.ro, florin.grigoreedu.gov.ro
Telefon: (+4) 021 405 56 40, (+4) 021 405 63 43
Fax: (+4) 021 313 10 13

 • mesterképzésre jelentkezők esetén:

E-mail: adrian.iordacheedu.gov.ro
Telefon: (+4) 021 405 62 44
Fax: (+4) 021 313 10 13

Hírek
2022-07-01
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-27
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign