Oklevelek átvétele

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Oklevelek átvétele

 Azon végzett hallgatók, akik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem által szervezett államvizsgán/disszertáción vettek részt, személyesen átvehetik egyetemi/mesteri oklevelüket Kolozsváron a Rektori Hivatalban (Mátyás kir. u./str. Matei Corvin 4.szám) hétfőtől csütörtökig 10-13 óra között (csak előzetes időpont egyeztetéssel!). Jelentkezni a diplomasapientia.ro e-mail-címen lehet (a levelekre csak hétköznap 9-17 óra között áll módunkban válaszolni).

Időpont kéréséhez szükséges adatok:

  • név - születési bizonyítvány alapján – ha változott időközben, kérjük azt is beírni
  • CNP (külföldiek esetében személyi igazolvány száma)
  • kar, szak és záróvizsga éve
  • amennyiben tanárképző modult is végzett, kérjük azt is jelezze
  • Alumni kérdőív kitöltése végén kapott kód (akik csak tanárképzési oklevelet vesznek át, nem szükséges kitöltsék a kérdőívet)
  • szabad időpontok közül megjelölni az alkalmasat (jelentkezni a tervezett időpont előtt legalább 2 munkanappal) – ITT érhető el az időpontokat tartalmazó táblázat.

Csakis pontos időbeosztás szerint van lehetőségünk az oklevelek átadására, és csak azokat a végzetteket áll módunkban fogadni, akik előzetesen időpontot kértek, és ezt a Rektori Hivatal munkatársai visszaigazolták.

Kérjük, elsősorban azok jelentkezzenek, akiknek sürgősen szükségük van az oklevelükre.

Jelenleg a 2012-ben, 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben, 2016-ban, 2017-ben, 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben sikeresen záróvizsgázott hallgatók oklevelei vehetők át. 

Az oklevél átvételéhez szükséges:

1. előzetes emailes időpont foglalás (a diplomasapientia.ro e-mail címen)

2. személyazonossági igazolvány

3. születési bizonyítvány eredetije és egyszerű másolata (ha hiányzik a dossziéból – erről az időpont egyeztetéskor értesítjük a végzettet)

4. névváltoztatás esetén az ezt igazoló dokumentum (házasságlevél vagy egyéb okirat) eredetije és egyszerű másolata

5. 2 db. aktuális, színes, 3x4 cm-es fénykép (ha hiányzik a dossziéból, vagy nem megfelelő – erről az időpont egyeztetéskor értesítjük a végzettet)

6. Alumni kérdőív kitöltve (a kérdőív végén kapott kódot küldjék el az időpont egyeztetéskor e-mailben)

Csakis indokolt esetben vehető át az oklevél közjegyzői felhatalmazással rendelkező személy által. Az erre vonatkozó igényt, kérjük jelezze az időpont egyeztetés során. A különböző oklevéltípusokat külön fel kell tüntetni a felhatalmazásban (pl. külön licensz oklevél, pedagógia oklevél). Ez esetben a közjegyzői felhatalmazás mellett a felhatalmazott személynek fel kell mutatnia a saját személyi igazolványát és az oklevél tulajdonosának személyi másolatát. Az erre vonatkozó Románia Hivatalos Közlönyében megjelent rendelkezés:

ORDIN nr. 4.156/2020 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii şi al documentelor universitare în sistemul de învăţământ superior

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 381 din 12 mai 2020

Capitolul III, Sectiunea 1, Art. 19.

(2) În situaţia în care titularul nu se poate prezenta, actul de studii poate fi eliberat împuternicitului acestuia, pe bază de procură autentificată la notariat/împuternicire avocaţială în copie certificată conform cu originalul, în care se menţionează în mod expres faptul că împuternicitul poate ridica acte de studii.

(3) În cazul în care procura notarială a fost întocmită pe teritoriul altui stat, aceasta se depune în original, fiind însoţită de traducerea legalizată. Procura trebuie să fie apostilată sau supralegalizată de autorităţile competente ale statului pe al cărui teritoriu a fost întocmită, cu excepţia celor întocmite în statele care au încheiat cu România convenţii, tratate sau acorduri privind asistenţa juridică în materie civilă, care prevăd scutirea de orice legalizare. Se acceptă împuternicirile efectuate la ambasadele sau consulatele României din diverse state. Împuternicirile efectuate sub semnătura ambasadorului/consulului nu trebuie traduse sau apostilate/supralegalizate.

(4) Înscrisurile menţionate la alin. (2) şi (3) se păstrează cu termen permanent în arhiva instituţiei care eliberează actul de studii.

 

 

További információk a Rektori Hivatal titkárságán kérhetőek, a diplomasapientia.ro e-mail címen.

 

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign