Rólunk

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Rólunk

Csapat

Igazgató: dr. Tőkés Gyöngyvér egyetemi docens

Tagjai a PR felelősök, a tanulmányi programfelelősök és szakkoordinátorok, valamint más olyan kari munkatársak, akik munkaköri leírásuk szerint ezzel kapcsolatos feladatokat látnak el.

Küldetés

A PTK küldetése, hogy hozzájáruljon a rendelkezésére álló eszközökkel ahhoz, hogy a középiskolás diákok és egyetemi hallgatók képesek legyenek a saját optimális képzési és szakmai pályájuk megtervezésére és menedzselésére, a végzettek szakterületen való munkaerőpiaci elhelyezkedési lehetőségeinek javításához, valamint az önmenedzsment és az életen keresztül tartó szakmai karrierfejlesztés céljából.

Célcsoport

 • a partner líceumok diákjai,
 • az Egyetem hallgatói,
 • az Egyetem és más egyetemek végzettjei.

Célkitűzések

 • a diákok és egyéb érdekelt személyek segítése a jövendő szakmájuk megfelelő kiválasztásában;
 • a hallgatók segítése egyéni tanulmányi útvonaluk kialakításában, a tanulmányi program kiválasztásában és a tananyag éves felosztásában;
 • a tanulmányi vagy karrierorientációs, illetve személyes okokból és az egyetemi környezethez való alkalmazkodás hiánya miatt történő lemorzsolódás csökkentése;
 • a hallgatók egyéb képzési szükségleteinek (tréningek, folyamatos képzési programok) felmérése;
 • a hallgatók önmenedzselési készségeinek fejlesztése;
 • a hallgató–munkaerőpiac viszony kialakításának megkönnyítése, a valós munkaerő-piaci kihívások és szükségletek minél jobb ismerete;
 • munkaerőpiaci integrálódási készségek kialakítása és fejlesztése, amely által nő az elvégzett szakterületen való elhelyezkedés esélye;
 • a tanulmányi programfelelősök és szakkoordinátorok segítése annak érdekében, hogy a tanterveket a munkáltatók elvárásainak megfelelően alakítsák;
 • a PTE és az egyetemi helyszíneken működő hallgatói önkormányzatok tevékenységeinek összehangolása állásbörzék, egyetem bemutató rendezvények, nyílt napok stb. szervezésében;
 • egyéni és csoportos tevékenységek szervezése és lebonyolítása karriermenedzsment terén;
 • személyes és képzéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó egyéni és csoportos tanácsadási tevékenységek szervezése és lebonyolítása;
 • a munkáltatók képviselőivel való találkozások megszervezése és lebonyolítása;
 • a sikeres szakmai pályát befutott végzettekkel való találkozások megszervezése és lebonyolítása;
 • az egyetemi és kari PR felelősökkel karöltve végzett pontos információszolgáltatás a potenciális hallgatók és a gazdasági-társadalmi szféra felé.

A fenti célok elérésében az egyetem partnernek tekinti a végzettek munkáltatóit és potenciális munkáltatóit a társadalmi-gazdasági szférából.

Tevékenységi területek

 1. A végzős középiskolás diákok és hallgatók tájékoztatása és tanácsadási tevékenység az alábbi ingyenes szolgáltatások által:
  • nevelési és szakképzési tanácsadás;
  • pszichológiai felmérés és tanácsadás;
  • karrier tanácsadás;
  • információs, orientációs és tanácsadási szóróanyagok kidolgozása.
 2. A végzettek munkaerőpiaci elhelyezkedési arányának növekedését célzó szolgáltatások:
  • az elhelyezkedési portfólió összeállítását és állás interjút szimuláló előkészítő tevékenységek;
  • munkáltató intézményeket és cégeket bemutató rendezvények szervezése;
  • a hallgatók transzverzális kompetenciáit fejlesztő workshopok szervezése;
  • tanulmányok és elemzések készítése a tanulmányok abbahagyásának okáról, a végzettek munkapiaci elhelyezkedéséről, a tanácsadási és pályaorientációs szolgáltatások hatásáról és ezek javítását célzó javaslatok kidolgozása;
  • a munkaerő-piaci elhelyezkedés nyomon követését szolgáló sajátos módszerek kidolgozása és alkalmazása;
  • alumni tevékenységek szervezésében való részvétel.
 3. A diákok tájékoztatása és tanácsadás az egyetemi curriculum keretében lehetséges tanulmányi útvonalakról és foglalkozásokról, az egyetemen alkalmazott kreditátviteli rendszerről, a hazai képesítési keretrendszerről és felsőoktatási képesítési regiszterről olyan sajátos eszközök által, mint a nyílt napok, egyetemi vásárok, tematikus látogatások stb.

 4. Pszichopedagógiai tanácsadás és pszichoterápia.

Hírek
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-09
2024-05-09
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign