Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

Centrul de cercetare PedPsi - Centrul de Cercetare al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic al Universității Sapientia

Centrul de Cercetare PedPsi, înființat în 2022 în cadrul Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic (DSPP), este cel mai tânăr dintre centrele de cercetare ale Universității, funcționarea lui fiind reglementată prin Decizia nr. 2596/2022 a Senatului. Centrul urmărește să realizeze activități științifice cu caracter interdisciplinar în domeniile psihologiei, pedagogiei și didacticii specialității. Scopul principal al activităților este acela de a analiza problemele pregnante ale învățământului preuniversitar și universitar din Transilvania, și de a le plasa în context transcarpatic. Conform concluziilor Consiliului European privind politica educațională, discursurile pedagogice – educația inovatoare, pregătirea personalului didactic sau formarea continuă a cadrelor didactice – ar trebui să se bazeze pe o cercetare pedagogică echitabilă. Prin urmare, un alt obiectiv declarat al Centrului de cercetare este acela de a transmite rezultatele cercetării către experți, factori de decizie și instituții profesionale din învățământul public de limbă maghiară din România, de a implica actorii și instituțiile vizate în activitățile Centrului, concentrându-se astfel pe dimensiunea practică a problemelor de cercetare.

Conducerea:

Președinte: dr. HARANGUS Katalin, conferențiar universitar

Director: dr. TÓDOR Imre, lector universitar

Membru al consiliului director: dr. TÓDOR Erika-Mária, profesor universitar

Membri de onoare:

 1. dr. BODÓ Barna, conferențiar universitar, Universitatea Sapientia 
 2. dr. CSERNOCH Mária, conferențiar universitar, Universitatea din Debrecen, Ungaria
 3. dr. FODOR László, conferențiar universitar, Universitatea Sapientia 
 4. dr. habil. Petteri LAIHONEN, cercetător științific, Academia de Științe a Finlandei; cadru didactic universitar, Universitatea din Jyväskylä, Finlanda
 5. dr. habil. PLETL Rita, profesor universitar, Universitatea Sapientia 
 6. dr. PUSZTAI Gabriella, D.Sc., profesor universitar, Universitatea din Debrecen, Ungaria
 7. dr. habil. SÁNTHA Kálmán, conferențiar universitar, Universitatea Kodolányi János, Székesfehérvár, Ungaria

Membrii consiliului consultativ:

 1. BARABÁS Andrea, director, Casa Corpului Didactic Vilmos Csutak, județul Covasna
 2. BURUS-SIKLÓDI Botond, președinte, Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România
 3. DEMETER Levente, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Harghita
 4. FERENCZ-SALAMON Alpár-László, director, Casa Corpului Didactic János Apáczai Csere János, județul Harghita
 5. FODOR Sándor-József, director, Casa Corpului Didactic, județul Mureș
 6. KISS Imre, inspector școlar general, Inspectoratul Școlar Județean Covasna
 7. dr. TAMÁSI Zsolt-József, consilier local, director, Liceul Teologic Romano-Catolic Ferenc Rákóczi II, Târgu Mureș

Membrii fondatori ai Centrului de cercetare sunt:

 • ș. l. univ. dr. Bálint Emese-Éva
 • conf. univ. dr. Bodó Barna
 • lect. univ. dr. Dégi Zsuzsanna 
 • conf. univ. dr. Harangus Katalin 
 • lect. univ. dr. Horváth Zsófia 
 • conf. univ. dr. Kátai Zoltán 
 • conf. univ. dr. Kentelky Endre
 • lect. univ. dr. Kovács Gabriella 
 • lect. univ. dr. Pál Enikő 
 • lect. univ. dr. Szentes Erzsébet
 • lect. univ. dr. Tomonicska Ingrid 
 • prof. univ. dr. Tódor Erika-Mária 
 • lect. univ. dr. Tódor Imre 

Centrul de cercetare organizează lunar seria de conferințe on-line intitulată Academia Profesorilor, precum și o conferință anuală. Membrii Centrului de cercetare sunt implicați în diverse proiecte de cercetare individuale și de grup, și beneficiază de contracte de cercetare în calitate de directori de proiect sau membri.

STATUT DE FUNCȚIONARE

Știri
2022-09-10
2022-09-09
2022-07-19
2022-07-15
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign