Departamentul de Cercetare și Granturi

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Departamentul de Cercetare și Granturi

Scopul Departamentului este sprijinirea și impulsionarea activității de cercetare științifică în cadrul Universității Sapientia și editarea publicaţiilor universitare.

Sarcinile Departamentului:

  • ţine evidenţa şi coordonează toate activitățile legate de cercetarea științifică desfăşurate în cadrul Universității;
  • în conformitate cu legile în vigoare pregătește reglementările privind proiectele de cercetare, activităţile ştiințifice, editarea publicaţiilor şi controlează procesul de realizare al acestora;
  • elaborează propuneri privind criteriile de autoevaluare legate de activitatea ştiinţifică; 
  • informează cadrele asupra programelor şi activităților legate de cercetare științifică; 
  • în cadrul Editurii Scientia publică cursurile, manualele univesitatare, cărţile ştiinţifice, precum şi seriile revistei Acta Universitatis Sapientiae. 

COLABORATORI

CONTACT

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign