Programul Universitar de Cercetare

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Programul Universitar de Cercetare

Scopul Programului Universitar de Cercetare este sprijinirea cercetărilor ştiinţifice din cadrul reţelei universităţilor private maghiare din Transilvania.

În Program se poate participa cu proiecte de cercetare care sunt legate de activităţile ştiinţifice ale Departamentelor Universităţii Sapientia, respectiv Universităţii Creştine Partium.

Pot depune propuneri de proiecte (aplicaţii) cadrele didactice cu funcţia de bază la cele două universităţi, cadrele asociate şi cele cu plata la ora, care deţin titlul de doctor.

Anunţurile şi rezultatele recente ale Programului se regăsesc aici: Cercetare/Competiţii de proiecte.

Lista granturilor IPC în curs de derulare

Lista granturilor derulate în anul universitar 2013-2014

Nr. crt.

Coordonator

Titlu proiect

Valoare (RON)

Proiecte de cercetare de un an (2013-2014)

1.

Margit Antal

Identificare biometrică utilizând ecranul tactil

5,000

2.

Sándor Tihamér Brassai

Implemetarea hardware a reţelelor neuronale artificiale prin utilizarea instrumentelor de sinteza de nivel înalt

7,000

3.

Ede Lázár

 

Inovaţii de marketing în industria alimentara a Ţinutului Secuiesc

4,900

4.

Rita Pletl

 

Situaţia şi problematica învăţământului tehnic în limba maternă din perspectiva elevilor şi cadrelor didactice

7,000

5.

Botond Ráduly

 

Fermentarea anaeroba faza-separata al borhotului de porumb din industria bioetanolului

7,000

6.

Erika Mária Tódor

Conduita verbală și peisajul lingvistic școlar. Analiza comparativă a peisajului lingvistic din școlile cu limba de predare maghiară din România

3,000

7.

Andreea Rebeka Zsigmond

Studiul complex al tinovurilor din munţii de origine vulcanică din Carpaţii Orientali

7,000

Proiecte de cercetare de trei ani (2011-2014)

1.

Adalbert Balog

 

Studiul păduchilor de plante şi prădătorii lor în diferite chemotipuri de Tanacetum vulgare

12,000

2.

David Iclănzan

Călire simulată distribuită, bazată pe modele

12,000

3.

Lajos Kenéz

 

Cercetări de fizica plasmei folosind sonde tip Langmuir şi cercetări privind reglarea Fuzzy ai temperaturii piesei tratate termic precum şi creşterii stratului de penetrare în plasmă nitrurare cu ecran activ

12,000

4.

Pál Kupán

Îmbunătăţirea unor inegalităţi legate de funcţia Gamma şi aplicaţii

10,000

5.

István Máthé

Studiul microbiologic al lacului de crater vulcanic Sfânta Ana

12,000

6.

Ágnes Pethő

Film, reprezentaţie şi regionalism în era post-media

10,000

7.

Rozália Veronika Salamon

Obţinerea unui produs funcţional prin adaos de trilinoleat conjugat produs prin semisinteză

13,000

8.

Tapodi Zsuzsanna

Cercetări de imagologie

7,500

Proiectele de cercetare 2011/2012 sunt afişate aici.

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign