Admitere

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Admitere

Admitere la nivelul I al programului de formare psihopedagogică

Interviul de admitere

Scopul interviului:  

 • Evaluarea motivației candidatului pentru profesia didactică, a aptitudinilor și a competențelor de comunicare orală;
 • Identificarea motivelor, abilităților și cunoștințelor candidatului în legătură cu profesia didactică;
 • Identificarea viziunii, opiniilor și ideilor candidatului privind cariera didactică.

Performanța candidatului la proba orală va fi evaluată de către comisia de admitere, candidatul fiind declarat ”admis” sau ”respins”.

Admitere la nivelul II al programului de formare psihopedagogică

Scrisoarea de intenție

În cazul înscrierii la nivelul II al programului de formare psihopedagogică  se va urmări evaluarea competențelor pedagogice deja existente, respectiv identificarea domeniilor posibile de dezvoltare în baza unei scrisori de intenție.

Scrisoarea de intenție va conține următoarele:

 • prezentarea experiențelor personale privind aspectele procesului instructiv/educativ, precum și a experiențelor legate de cariera didactică;
 • explicarea motivelor principale ale înscrierii la programul de formare;
 • exprimarea propriilor opinii și idei privind vocația pedagogică;
 • prezentarea proiectelor profesionale pe care candidatul intenționează să le realizeze după terminarea programului de formare psihopedagogică, prezentarea planului de carieră.

Scrisoarea de intenție va fi evaluată de comisia de admitere pe baza unor criterii prestabilite, iar în urma acestei evaluări candidatul va fi declarat ”admis” sau ”respins”.

Criteriile principale pentru evaluarea interviului și a scrisorii de intenție

Criterii pentru evaluarea interviului:

 • Modul și măsura în care candidatul se sincronizează emoțional cu situația specifică a interviului și cu partenerii de comunicare;
 • Ușurința cu care candidatul comunică cu persoana care conduce interviul;
 • Nivelul de competență al răspunsurilor date de candidat la întrebările puse pe parcursul interviului;
 • Corectitudinea argumentelor candidatului, respectiv ușurința formulării argumentelor și contraargumentelor;
 • Eleganța stilului de comunicare al candidatului;
 • Folosirea tehnicilor și registrelor adecvate.

Criterii pentru evaluarea scrisorii de intenție:

Criterii privind conținutul:

 • Apar elemente relevante de conținut  în privința scopului propus;
 • Conține informații relevante în privința temelor și problemelor prevăzute;
 • Prezintă exemple suficiente și adecvate pentru dovedirea prezumțiilor prezentate;
 • Calitatea selectării şi sistematizării informațiilor prezentate;
 • Cursul ideilor este ușor de urmărit.

Criterii privind forma:

 • Textul scrisorii de intenție corespunde cerințelor generale privind forma scrisă (alineate, structură, ordine etc.);
 • În scrisoarea de intenție se pot delimita clar cele trei părți esențiale ale compunerii (introducere, cuprins și încheiere).

Criterii de stilistică:

 • Caracterul adecvat al stilului scrisorii de intenție: exigența, coerența, calitatea limbajului;
 • Raportarea stilului la normele stilistice ale limbajului literar;

Criterii privind corectitudinea în utilizarea limbii și calitatea ortografiei:

 • Aplicarea normelor fundamentale în alegerea registrelor fundamentale;
 • Respectarea regulilor de ortografie și de punctuație.
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign