Cadrul legislativ

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Cadrul legislativ
  • Ordin al ministrului educației nr. 5566/2021 privind aprobarea listei instituțiilor de învățământ superior acreditate care organizează, în anul universitar 2021—2022, în condițiile legii, Programul de formare psihopedagogică
  • Ordinul 5191/2019 din 18 septembrie 2019 privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul univesitar 2019-2020
  • ORDIN Nr. 4129/2018 din 16 iulie 2018 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.850/2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică prin departamentele de specialitate din cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
  • ORDIN Nr. 3850/2017 din 2 mai 2017 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogică în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică
  • Metodologia de organizare a programelor de formare psihopedagogică
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign