Cercetarea ştiinţifică

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Cercetarea ştiinţifică

I. Principiile generale ale cercetării științifice

Planul de cercetare științifică al Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic se conformează cu directivele strategiei de cercetare a Universității Sapientia, și este în concordanță cu obiectivele departamentului.

II. Teme de cercetare

a) Cercetări de didactică generală și didactica domeniului

 1. Problemele metodologice ale predării limbilor străine
 2. Rolul informaticii în în dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor
 3. Predarea limbii române în școlile cu limbă de predare maghiară
 4. Inovații metodologice în formarea profesorilor ingineri

b) Evaluări de competență

 1. Evaluarea competenței de exprimare scrisă și a celei de lectură comprehensivă la nivel liceal
 2. Evaluarea competenței de exprimare scrisă și a celei de lectură comprehensivă în rândul studenților de la Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic

c) Cercetări interdisciplinare

 1. Analiza relațiilor dintre competențele de înțelegere a unui text și gândirea algoritmică în rândul studenților de la Departamentului de Specialitate cu Profil Psihopedagogic
 2. Evaluarea competenței de rezolvare a problemelor în cadrul diferitelor arii curriculare (înțelegere de text, redactare de text, gândire matematică/digitală)
 3. Utilizarea instrumentelor TIC în educație: facilități și posibilități
 4. Aspectele bilingvismului în educație
 5. Cercetări dedicate evaluării personalității, a modului de gândire și a sistemului valoric al elevilor
 6. Orientare valorică (axiologică) și profesională; urmărirea schimbărilor survenite în orientarea vocațională din rândul studenților
 7. Analiza relațiilor dintre performanța elevului și mediul social-cultural. Studiul interdependențelor dintre performanța școlară și mediul socio-cultural al elevilor
 8. Aplicarea pedagogică a rezultatelor psihologiei cognitive (Analiza relațiilor dintre factorii afectivi și motivaționali ai procesului de învățare)
 9. Comunicarea în școală, studiul impactului comunicării digitale asupra mediului școlar
 10. Valențele pedagogice ale educației sanitare în învățământul preuniversitar
 11. Valențele pedagogice ale științei mediului înconjurător în învățământul preuniversitar
 12. Funcțiile educației interculturale în învățământul preuniversitar
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign