Despre noi

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Despre noi

Departamentul de Specialitate cu Profil Psihopedagogic – DSPP din cadrul Universității Sapientia vizează formarea psihopedagogică a studenților care, pe lângă obținerea calificării corespunzătoare studiilor universitare, își propun să participe la pregătirea teoretică și practică necesară practicării profesiei de cadru didactic.

Certificarea competențelor pedagogice specifice și a calificării pentru practicarea profesiei de cadru didactic – care se poate obține pe parcursul studiilor universitare de licenţă, prin absolvirea programului de formare psihopedagogică de nivelul I – oferă absolvenților posibilitatea de a lucra în calitate de profesori de specialitate în învățământul primar și gimnazial (în învățământul general obligatoriu).  

Pentru a ocupa un post de profesor în ciclul superior al învățământului liceal (clasele XI-XII) sau în învățământul postliceal, în afara studiilor universitare de master, studenții vor trebui să urmeze și nivelul II al programului de formare psihopedagogică.

Programul de formare psihopedagogică funcționează pe baza unui plan de învățământ unitar la nivel naţional. Universitatea Sapientia organizează acest program conform prevederilor Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și Ordinului Ministrului Educației Naţionale nr. 3850/02.05.2017, modificat. În cadrul fiecărei facultăţi din Universitate, studiile sunt organizate la forma de învăţământ cu frecvență. La nivelul I al programului de formare psihopedagogică, organizat în paralel cu studiile universitare, se pot înscrie studenții din anul I sau II (înscrişi la unul dintre specializările universității). Programul psihopedagogic de nivelul I se poate organiza și în regim postuniversitar pentru absolvenții cu diplomă de licență.

La nivelul II al programului se pot înscrie studenții care urmează studiile de masterat, iar în regim postuniversitar persoanele care posedă diplomă de master. 

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign