Planuri de învățământ

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Planuri de învățământ

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial)

 de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare -

 

Nr. crt.

Disciplinele de învățământ

Perioada de studiu pentru disciplină

Nr. de ore pe săptămână

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numărul de credite

Anul

Sem.

Nr. săpt.

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educației

 I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria și metodologia curriculumului

 I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

 II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializării

 II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

 III

5

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar  obligatoriu (2)

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

Total nivel I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

9

Examenul de absolvire nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

Precizări:

 1. Numărul de săptămâni și, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 12 săptămâni.
 2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică).

 

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial)

de certificare pentru profesia didactică

- monospecializare -

- formă de învățământ postuniversitar -

 

Nr. crt.

Disciplinele de învățământ

Perioada de studiu pentru disciplină

Nr. de ore pe săptămână

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numărul de credite

Anul

Sem.

Nr. săpt.

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educației

 I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria și metodologia curriculumului

 I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

 I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 I

1

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializării

 I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Instruire asistată de calculator

 I

2

14

1

1

14

14

28

C

2

7

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu (1)

I

1

14

-

3

-

42

42

C

3

8

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar  obligatoriu (2)

I

2

12

-

3

-

36

36

C

2

Total nivel I

-

-

-

-

-

140

218

358

5E+3C

30

9

Examenul de absolvire nivelul I

I

2

2

-

-

-

-

-

E

5

Precizări:

 1. Numărul de săptămâni și, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 12 săptămâni.
 2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică).

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite pentru nivelul I (inițial)

de certificare pentru profesia didactică

-  dublă specializare -

 

Nr. crt.

Disciplinele de învățământ

Perioada de studiu pentru disciplină

Nr. de ore pe săptămână

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numărul de credite

Anul

Sem.

Nr. săpt.

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Curriculum-nucleu

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihologia educației

 I

1

14

2

2

28

28

56

E

5

2

Pedagogie I:

- Fundamentele pedagogiei

- Teoria și metodologia curriculumului

 I

2

14

2

2

28

28

56

E

5

3

Pedagogie II:

- Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

 II

3

14

2

2

28

28

56

E

5

4

Managementul clasei de elevi

 III

6

14

1

1

14

14

28

E

3

Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii)

5

Didactica specializării A

 II

4

14

2

2

28

28

56

E

5

6

Didactica specializării B

 III

5

14

2

2

28

28

56

E

5

7

Instruire asistată de calculator

 III

6

14

1

1

14

14

28

C

2

8

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar obligatoriu – specializarea A

III

5

14

-

3

-

42

42

C

3

9

Practică pedagogică în învățământul preuniversitar  obligatoriu – specializarea B

III

6

12

-

3

-

36

36

C

2

Total nivel I

-

-

-

-

-

168

246

414

6E+3C

35

10

Examenul de absolvire nivelul I

III

6

2

-

-

-

-

-

E

5

Precizări:

 1. Numărul de săptămâni și, respectiv, numărul de ore pentru practica pedagogică rezultă din faptul că, potrivit standardelor actuale, ultimul semestru al studiilor universitare este de 12 săptămâni.
 2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată pentru finalizarea portofoliului didactic.
 3. Cele 5 credite suplimentare nu pot fi acumulate în pachetul de 60 de credite necesar obținerii nivelului II de certificare pentru profesia didactică.
 4. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică).

PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT

pentru programul de formare psihopedagogică de 30 de credite de extensie pentru nivelul II (aprofundare)

de certificare pentru profesia didactică - absolvenți de programe de master în domeniul diplomei de licență

 

Nr. crt.

Disciplinele de învățământ

Perioada de studiu pentru disciplină

Nr. de ore pe săptămână

Totalul orelor

Formele de evaluare

Numărul de credite

Anul

Sem.

Nr. săpt.

C

A

C

A

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Discipline de pregătire psihopedagogică fundamentală (obligatorii)

1

Psihopedagogia adolescenților, tinerilor și adulților

I

1

14

2

1

28

14

42

E

5

2

Proiectarea şi managementul programelor educaţionale

I

2

14

2

1

28

14

42

E

5

Discipline de pregătire didactică și practică de specialitate (obligatorii)

3

Didactica domeniului și dezvoltări în didactica specialității (învățământ liceal, postliceal, universitar)

II

3

14

2

1

28

14

42

E

5

4

Practică pedagogică (în învățământul liceal, postliceal și universitar)

II

3

14

-

3

-

42

42

C

5

Discipline opționale (se aleg două discipline)

5

Metodologia cercetării educaţionale

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

Consiliere şi orientare

Comunicare educaţională

6

Statistica bazelor de date educaţionale

I

2

14

1

2

14

28

42

E

5

Managementul organizaţiei şcolare

Politici educaționale

Total nivel II

-

-

-

-

-

112

140

252

5A+1C

30

7

Examenul de absolvire nivelul II

II

4

2

-

-

-

-

-

E

5

Precizări:

 1. Fiecare pachet opțional trebuie să cuprindă cel puțin 3 discipline.
 2. Perioada de două săptămâni prevăzută pentru examenul de absolvire este alocată finalizării portofoliului didactic.
 3. C = cursuri, A = activități aplicative (seminare, laboratoare, practică).
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign