Despre noi

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Despre noi

Echipa

Director: conf. univ. dr. TŐKÉS Gyöngyvér

Membrii sunt responsabilii RP, coordonatorii programelor de studiu şi alte persoane din cadrul facultăţilor având sarcini în acest domeniu stabilite în fişa postului.

Misiune

Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră are misiunea de a contribui prin toate mijloacele disponibile la creşterea capacităţii elevilor şi studenților de a planifica şi gestiona în mod optim propriul traseu educaţional şi profesional, la creşterea angajabilităţii absolvenţilor în domeniile de studiu absolvite şi la formarea abilităţii de self management, de gestionare şi dezvoltare a carierei pe tot parcursul vieţii profesionale.

Grupul țintă

 • elevii liceelor partenere,
 • studenții universității,
 • absolvenții proprii sau ale altor universități.

Obiective

 • asistarea elevilor și a celor interesați în alegerea corespunzătoare a viitoarei profesii,
 • asistarea studenţilor în stabilirea rutei profesionale prin alegerea corespunzătoare a programelor de studiu și a defalcării anuale a acestora,
 • reducerea abandonului universitar cauzat de motive profesionale sau de orientare în carieră, precum şi din motive personale sau de adaptare la mediul universitar;
 • identificarea nevoilor de formare continuă şi organizarea de treninguri pentru studenţi;
 • antrenarea studenților pentru dezvoltarea abilităților de self management;
 • facilitarea relației dintre studenți şi piața muncii, astfel încât aceștia să cunoască nevoile şi provocările reale ale pieței muncii;
 • formarea şi dezvoltarea abilităţilor de integrare pe piaţa forţei de muncă, crescând astfel angajabilitatea în domeniile de studiu absolvite.
 • sprijinirea responsabililor de programe de studiu în vederea armonizării planurilor de studii cu cerinţele angajatorilor;
 • armonizarea acțiunilor CCOC cu cele ale organizaţiilor studenţeşti din centrele de studiu ale universității, legate de târguri de locuri de muncă, de prezentare a universității, de zilele porților deschise;
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup pe probleme de management al carierei,
 • organizarea şi desfăşurarea activităţilor de consiliere individuală şi de grup în legătură cu probleme personale şi educaţionale,
 • organizarea și derularea întâlnirilor cu reprezentanți ai angajatorilor,
 • organizarea și derularea întâlnirilor cu absolvenții care și-au început cu succes traseul profesional,
 • asigurarea prin responsabilii PR la nivel de universitate și facultăți a unei informări corecte a potențialilor studenți și a partenerilor din sfera socio-economică, etc. 

Angajatorii şi potenţialii angajatori ai absolvenților universității din sfera socio-economică sunt consideraţi ca parteneri in realizarea obiectivelor propuse.

Domenii de activitate

 1. Informarea, orientarea şi consilierea elevilor din anii terminali de liceu / studenților prin oferirea de servicii gratuite:
  • consiliere educațională şi vocațională;
  • consiliere şi evaluare psihologică;
  • consiliere în carieră;
  • elaborarea de materiale destinate informării, orientării şi consilierii;
 2. Activități legate de creșterea gradului de inserție pe piața muncii a studenților şi absolvenților, prin oferirea unor servicii precum:
  • sesiuni de pregătire a portofoliului de angajare, simularea interviului de angajare;
  • organizarea de prezentări de companii și instituții angajatoare;
  • work-shop-uri de formare pentru dezvoltarea competenţelor transversale ale studenților;
  • realizarea de studii şi analize periodice privind abandonul universitar, integrarea absolvenților pe piața muncii, impactul serviciilor de consiliere şi orientare profesională, precum şi propunerea de măsuri pentru ameliorarea neajunsurilor;
  • elaborarea şi aplicarea de instrumente specifice în scopul monitorizării inserției pe piața muncii;
  • participări la activități organizate de către alumni;
 3. Informarea şi consilierea elevilor asupra rutelor educaționale şi ocupaționale disponibile în cadrul curriculei universitare, a sistemului de credite transferabile la nivel universitar, în conformitate cu Registrul național al calificărilor în învățământul superior şi Cadrul național al calificărilor, prin mijloace specifice ca "zilele porților deschise", târguri educaționale, vizite tematice etc.;
 4. Consiliere psihopedagogică şi psihoterapie
Știri
2024-05-09
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-28
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign