Excelență studențească

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Excelență studențească

În scopul promovării talentelor şi a excelenţei studenţeşti Universitatea Sapientia derulează un Program de promovare a talentelor. Programul înseamnă o formare specială realizată conform unui plan de lucru individual, al cărui scop nu este îndeplinirea strictă a cerinţelor unui anume program de studiu, ci obţinerea de rezultate profesionale măsurabile cu exigență științifică/artistică realizate în cursul formării. Promovarea talentelor se desfășoară în primul rând în cadrul departamentelor, în cadrul colectivelor și centrelor de cercetare, prin activitate de cercetare studențească desfășurată sub îndrumarea tutorilor sau a coordonatorilor științifici.

Cadrul organizațional al promovării talentelor este asigurat sub forma cercurilor științifice studențești, a colegiilor de specialitate, a programelor de tutoriat, a cercurilor de autoformare şi pe alte căi.

Obiectivul Conferinței Cercurilor Științifice Studențești (CCȘS) este implicarea studenților în etapele teoretice și practice ale activităților de cercetare, autoinstruirea științifică a studenților depășind cerinţele curriculei programului de studii, precum și evaluarea rezultatelor individuale sau colective obținute în cursul activităților efectuate în cadrul cercului științific sau în afara acestuia, asigurarea publicității rezultatelor profesionale și facilitarea utilizării acestora.

Universitatea Sapientia, în colaborare cu organizaţiile studenţeşti din centrele de studii, organizează anual Conferințe ale Cercurilor Științifice Studențești la nivelul fiecărei facultăți, iar secțiunile și panelurile CCȘS sunt înființate în baza domeniilor de specialitate reprezentate de către programele de studiu care funcționează în cadrul facultății respective. De asemenea secţiunea de Ştiinţe Agricole a Conferinţei Ştiinţifice Studenţeşti din Transilvania (ETDK) este organizată de către Universitatea Sapientia, aceasta fiind coorganizator al secțiunii de Ştiinţe Tehnice a CSŞT.

Știri
2023-11-14
2023-10-07
2023-07-06
2023-06-21
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign