Burse

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Burse

Hotărârea nr. 2787/13.10.2023 (extras)

Senatul decide majorarea cu 10% a normativei ce se aplică pentru stabilirea fondului de burse studențești, definit la punctul I.5 al Regulamentului de burse, astfel încât normativa pentru bursele alocate în anul universitar 2023/2024 va fi de 285 lei. Conform regulamentului, fondul de burse calculat pe fiecare facultate este produsul dintre normativa de studenţi și o treime din efectivul de studenți.

Cuantumul diferitelor tipuri de burse în anul academic 2023/24 va fi majorat, după cum urmează:

  • bursa de merit: 550 lei,
  • bursa de studiu: 450 lei,
  • bursa socială: 300 lei (valoare medie).

Senatul hotărăște și pentru acest an universitar suspendarea prevederii de la punctul 12 din Regulamentul de burse, conform căreia "fondul pentru burse sociale este 40% din fondul de burse al facultăţii", și va aloca 30% din fondul de burse pentru bursele sociale, iar restul de 10% va fi pus la dispoziția comisiilor de burse ale facultăților. Conform deciziei Senatului, alocarea burselor sociale diferențiate cu +/- 20% intră în atribuția comisiilor de burse ale facultăților.

Extras din Procesul verbal al şedinţei Senatului din 13 octombrie 2023 (.pdf)

Regulamentul de burse (.pdf)

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign