Examen de competență lingvistică

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Examen de competență lingvistică

Regulamentul de organizare a examenelor de competență lingvistică 

(modificat prin Decizia 2019/14.07.2017 a Senatului Universității)

În următorul document pot fi accesate regulamentul, structura și cerințele examenului de competență lingvistică a Universității Sapientia:

 

Centrul LinguaSap organizează examene de competență lingvistică în limbile engleză și germană.

Universitatea Sapientia oferă două tipuri de examene de competență lingvistică:

  • examene universitare în vederea obținerii Certificatului de competență lingvistică LinguaSap 
  • examene în vederea obținerii Certificatului de competență lingvistică ECL

Pentru echivalarea certificatelor recunoscute la nivel internațional solicitantul va depune o copie a certificatului la secretariat. Procedura de recunoaștere este gratuită.

Examenele de competență lingvistică LinguaSap sunt deschise tuturor studenților care au absolvit programul obligatoriu de studiu al limbilor străine.

Datele examinărilor sunt stabilite de Centrul LinguaSap, și se încadrează în perioada 1 octombrie – 31 mai. Centrul organizează 4-5 sesiuni de examene pe parcursul unui an universitar.

Alte informații (Examenul LinguaSap)

Examenul de competență lingvistică constă în două probe, una scrisă și una orală. Punctajul maxim este de 30, ceea ce corespunde nivelului C2. Obținerea unui punctaj minim de 15 puncte este valabil pentru înscrierea la examenul de finalizare a studiilor, și corespunde nivelului B1 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi.

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign