Informaţii utile

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Informaţii utile

Bine de ştiut

Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale: pagină web aici.

Înregistrarea rezidenţei pe teritoriul României

Studentul care este cetăţean al unui stat din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European şi stă mai mult de 3 luni pe teritoriul Romăniei, are obligaţia să anunţe rezidenţa la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din judeţul de care aparţine.

Documente necesare:

a) cerere tip

b) carte de identitate sau pasaport (original si copie);

c) documente care atesta faptul ca este inscris la o institutie de invatamant acreditata;

d) dovada mijloacelor de intretinere;

e) dovada asigurarii de sanatate cu exceptia persoanelor care se incadreaza la art.213 alin.(1) lit. a) din Legea nr.95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mai multe informaţii: http://igi.mai.gov.ro/en/content/2011-2021/registered-residence

În atenția studenților din afara UE!

Dacă doriți să studiați în România și aveți cetățenia unui stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European, trebuie să vă înscrieți la instituția de învățământ la care doriți să studiați și să fiți acceptat de aceasta.

Următorul pas este obținerea vizei de lungă ședere pentru studii (long-stay visa for studies, tip D/SD), de la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Taxa consulară pentru eliberarea vizei: 120 EUR.

După intrarea în România trebuie să obtineți un permis de ședere. Acesta atestă dreptul dumneavoastră de ședere în România și îl puteți obține de la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiți. Pentru obținerea permisului de ședere veți depune personal sau online o serie de documente cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Informații despre viza de lungă ședere pentru studii  (long-stay visa for studies, D/SD) și despre permisul de ședere (residence permitaici.

Portal online pentru cereri vize: eVisa portal.

Ghid obținere viza în limba engleză, emis de Ministerul Educației Naționale (29.03.2019): aici.

Am nevoie de viză?

Asigurare de sănătate

Studenții din UE trebuie să aibă Card European de Asigurări de Sănătate emisă in țara unde își au domiciliul stabil, sau o asigurare privată de sănătate.

Studenții non-UE trebuie să aibă o asigurare privată de sănătate.

Note, clasificări, credite

Universitatea Sapientia aplică în organizarea procesului de învăţământ Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS), pe baza căruia timpul necesar pentru munca depusă în scopul realizării cerinţelor programului de studii stabilite pentru obţinerea diplomei de studii este măsurată în credite. Alocarea de credite respectă practica universitară europeană, conform căreia un credit corespunde cu 26-30 ore de studiu, iar volumul normal de muncă aferent unui semestru universitar este echivalent cu 30 de credite.

Grila de echivalare a notelor

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign