Alegerea rectorului 2012 – informare despre desfășurarea și procedura alegerii

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Alegerea rectorului 2012 – informare despre desfășurarea și procedura alegerii
Alegerea rectorului 2012 – informare despre desfășurarea și procedura alegerii
Alegerea rectorului 2012 – informare despre desfășurarea și procedura alegerii
13 Noiembrie 2012

Alegerea rectorului Universității Sapientia va avea loc pe 16 noiembrie 2012.

Alegerea rectorului Universității Sapientia va avea loc pe 16 noiembrie 2012. Până la data de 2 noiembrie 2012 o singură persoană, Prof. dr. ing. Dávid László și-a prezentat dosarul de candidatură la funcția de rector al Universității Sapientia.

Dosarul conține:

Fișa de informare a Biroul Electoral al Universităţii despre desfășurarea și procedura alegerii

  • Alegerile sunt valabile dacă la nivel de universitate participă cel puţin 50% din numărul total de persoane înscrise pe listele de votanţi.
  • Fiecare persoană cu drept de vot depune, la prezentare, actul de identitate, respectiv carnetul de student vizat pe anul universitar în curs, primeşte un buletin de vot care poartă ştampila de control, semnează în listele nominale, votează în secret în cabina de vot (prin aplicarea ştampilei “VOTAT” în pătratul care conține înscrierea DA sau NU), depune buletinul de vot în urnă, predă ştampila, primeşte actul de identitate de la comisie şi părăseşte locaţia. Vicierea votului prin orice mijloace constituie abatere juridică ori infracţiune după caz, pedepsită conform legilor în vigoare.
  • Votul exprimat este valabil dacă pe buletin este marcat o singură opțiune (un singur pătrat) pe locul special destinat şi poartă ştampila de control și semnătura președintelui Biroului electoral pe verso. În toate celelalte situaţii votul este anulat.
  • După expirarea timpului alocat votării se întrerupe înmânarea buletinelor de vot. În cazul unui număr mare de persoane care aşteaptă să voteze, Biroul electoral al Universităţii, la propunerea Biroului electoral al centrului de studii, poate hotărî, cu majoritate de voturi, prelungirea votării cu 1 oră.
  • După încheierea votării (expirarea timpului sau după exprimarea votului de către ultimul alegător) președintele Biroului electoral al centrului de studiu dispune ca în sala de votare să rămână numai membrii Biroului, fără a fi permis accesul altor persoane.

Anexăm la această fișă de informare un model al buletinului de vot valid.

Pentru regulamentul de alegeri dați click aici.

Știri
2023-02-07
2023-01-30
2023-01-26
2023-01-19Tag-uri

Alegerea rectorului 2012
Data depunerii dosarelor de canditatură pentru funcția de rector al Universității Sapientia a expirat pe 2 noiembrie 2012.

Reprezantarea minorităţilor şi drepturi lingvistice minoritare
Conferinţa internaţională va avea loc între 11-14 octombrie 2012, la Cluj-Napoca.

Alegeri 2012
Anul acesta vor avea loc alegerile organelor de conducere – decizionale și executive – la nivel de universitate, facultăți și departamente.

Posturi didactice pentru semestrul I. al anului universitar 2012/2013, Târgu Mureş
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a postului didactic de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul I. al anului universitar 2012/2013.

Specializare nouă în Târgu Mureş: Peisagistică
Consiliul ARACIS a avizat acreditarea programului de studiu Comunicare şi relații publice, respectiv a acordat autorizația de funcţionare provizorie pentru specializarea Peisagistică.

Festivitate de absolvire 2012
Festivitățile de închidere a anului universitar 2011/2012 vor avea loc pe 2 și 9 iunie 2012.

Rezultatele referendumului pentru modalitatea de desemnare a rectorului
Comunitatea academică a stabilit ca modul de desemnare a rectorului Universităţii Sapientia să fie în baza unor alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.

Referendum – zile de informare
Între 24-26 aprilie în fiecare centru de studiu se organizează dezbateri interne pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta.

Criterii de admitere schimbate
S-au modificat criteriile de admitere în conformitate cu prevederile ordinului nr. 3313/23.02.2012 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului
Referendumul pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului va avea loc pe 16 mai 2012.

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – universitate acreditată!
Legea nr. 58 din 29 martie 2012, privind înfiinţarea Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior acreditată a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222, Partea I, 3 aprilie 2012.

Posturi didactice anunţate în semestrul II. al anului universitar 2011/2012
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Zilele Porţilor Deschise la Târgu Mureş
Campusul din Târgu Mureş îşi redeschide porțile pe 10, 17 și 24 martie.

Diasporă şi asimilare. Dezbaterea unui model
Discuţia și dezbaterea va avea loc marţi, 6 martie 2012 la Cluj-Napoca.

Seara Academică cu dr. Éva Kriszt
Evenimentul următor al Serilor Acedemice va avea loc pe 8 martie 2012, la sediul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca.

S-a încheiat procesul de acreditare!
Parlamentul României, în şedinţa plenară din 28 februarie 2012 a adoptat legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia, ca instituţie de învăţământ superior acreditată de drept privat, această decizie însemnând încheierea procesului de acreditare.

Posturi didactice pentru semestrul II. al anului universitar 2011/2012, Târgu Mureş
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a postului didactic de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul II. al anului universitar 2011/2012.

Universitatea vine la tine!
Turneul de promovare a Universităţii va avea loc între 13-17 şi 20-24 februarie 2012.

Posturi didactice pentru semestrul II. al anului universitar 2011/2012, Miercurea Ciuc
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul II. al anului universitar 2011/2012.

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign