Situația juridică a Universității Sapientia

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Situația juridică a Universității Sapientia

Fondată de către Fundaţia Sapientia în anul 2001, Universitatea „Sapientia” din Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, str. Matei Corvin, nr. 4 a fost înființată pe baza Legii nr. 58/2012, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222 din 3 aprilie 2012. Instituția acreditată, integrată în sistemul naţional de învăţământ superior, ca persoană juridică de drept privat şi utilitate publică, deţine un patrimoniu propriu, şi funcţionează în baza autonomiei universitare potrivit legii şi Cartei universitare.

În România acreditarea instituțiilor de învățământ superior se desfășoară în două etape: începerea procesului de educație este condiționată de autorizația de funcționare provizorie, acreditarea finală a unui program de studiu solicitându-se după primele trei serii de absolvenți. După trei programe deja acreditate, se poate solicita și acreditarea instituției. În acest fel, procesul de acreditare durează cel puțin șapte ani.

Prin hotărârile sale din 2001, Consiliul Național de Evaluare Academică și Acreditare (CNEAA) autorizează funcționarea provizorie a 9 programe de studiu din cadrul Universității Sapientia, precum și funcționarea provizorie a instituției. Acestea au intrat în vigoare prin Hotărârea Guvernului nr. 410 din 25 aprilie 2002, publicată la 13 mai 2002, în Monitorul Oficial. Ulterior, prin Hotărârile nr. 944/2002, 1082/2003, și 916/2005 ale Guvernului s-a acordat autorizație de funcționare provizorie și altor programe de studiu.

Conform legilor în vigoare, din anul 2001 Universitatea Sapientia a beneficiat de autorizație provizorie de funcționare, ceea ce a permis instituției să organizeze examene de admitere, să lanseze noi programe de studiu și să desfășoare activitate de educație și cercetare în cadrul instituției. Până la obținerea acreditării finale, absolvenții Universității Sapientia susțin examenul de licență la alte universități acreditate de stat, diplomele de licență fiind eliberate de aceste instituții. Peste 90% din absolvenți au susținut examenul de licență cu succes.

În 2007, după trei serii de absolvenți, Universitatea Sapientia a depus cererea de acreditare pentru programele de studiu lansate în 2001. Până în primăvara anului 2012 ARACIS (Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior) a aprobat, în mod oficial, 16 programe de studiu:

 • Informatică
 • Limba și literatura română – limba și literatura engleză
 • Sociologie
 • Contabilitate și informatică de gestiune
 • Mecatronică
 • Calculatoare
 • Automatică și informatică aplicată
 • Economie generală
 • Comunicare și relații publice (Miercurea Ciuc)
 • Economie agroalimentară
 • Ingineria produselor alimentare
 • Ingineria și protecția mediului în industrie
 • Comunicare și PR (Miercurea Ciuc)
 • Cinematografie, fotografie, media
 • Horticultură
 • Relații internaționale și studii europene,

propunând Guvernului României acreditarea acestora.

Pe 19 iunie 2009 – îndeplinind criteriul legal ce prevede existența a trei programe de studiu deja acreditate – Universitatea Sapientia a solicitat și acreditarea instituției.

Evaluarea în vederea acreditării instituționale s-a efectuat între 13-16 aprilie 2010, de o comisie formată din 18 experți evaluatori. Ședințele plenare și cea finalș a comisiei au avut loc la Cluj-Napoca, la Rectoratul universității, la facultățile din Miercurea Ciuc și Târgu Mureș desfășurându-se lucrările de evaluare ale celor 5 programe de studiu desemnate în acest scop (Sociologie, Economie generală, Limba si literatura română – limba și literatura engleză, Informatică, Automatică și informatică aplicată).

La ședința finală din 16 aprilie, comisia a evaluat în mod favorabil procesul de educație și cercetare din cadrul instituției. În oglinda celor constatate, rapoartele au fost înaintate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS. În cadrul ședinței plenare din data de 22 iulie 2010, ARACIS a decis acreditarea instituțională a Universității Sapientia. Propunerea referitoare la acreditare a fost transmisă Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului, care, la rândul său, a elaborat un proiect de lege ce s-a votat în Senatul Parlamentului României (6 decembrie 2011) și în Camera Deputaților (28 februarie 2012). 

În urma deciziei Parlamentului, legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior acreditată a intrat în vigoare după promulgarea acesteia de către Preşedintele României (28 martie 2012) şi publicarea în Monitorul Oficial (Monitorul Oficial nr. 222, Partea I, 3 aprilie 2012).

Acreditarea instituției a constituit un obiectiv extrem de important, deoarece în această calitate, instituția are dreptul să elibereze diplome de licență, să organizeze programe de studiu de masterat sau doctorat, sau programe de studiu la distanță, să participe în programele sau proiectele inițiate de Uniunea Europeană, și – nu în ultimul rând – să poată obține sprijin financiar din partea statului român.

În anul universitar 2015/2016 a avut loc evaluarea externă a calității academice, Universitaea obținând calificativul "încredere".

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign