Alegeri 2016

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Alegeri 2016

Alegeri academice 2016

Regulamente:

Comisia electorală:

  • Dr. Varga Attila
  • Dr. Kása Zoltán
  • Dr. Madaras Szilárd
  • Zsigmond Erika
  • András Előd
  • Moni Róbert

Componenţa Birourilor Electorale ale Facultăţilor

Ştiri

Au fost desemnaţi prorectorii Universităţii Sapientia

În conformitate cu Regulamentul de alegeri al Universităţii, la propunerea rectorului Prof. univ. dr. Dávid László, Senatul Universităţii în şedinţa din 10 februarie 2017 a aprobat desemnarea prorectorilor Universităţii Sapientia, d-na conf. univ. dr. Mara Gyöngyvér fiind numită în funcţia de prorector responsabil cu probleme de învăţământ şi de asigurare a calităţii, iar d-l prof. univ. dr. Balog Adalbert în funcţia de prorector responsabil cu cercetarea ştiinţifică.

  Rectorul Universităţii Sapientia va fi ales în 14 decembrie

Alegerea rectorului Universităţii Sapientia va avea loc în 14 decembrie 2016 între orele 9-17. Dispun de drept de vot cadrele didactice titulare ale universităţii şi studenţii aleşi ca membri în consiliile facultăţilor şi în Senat.

Listele electorale la nivel de facultăţi sunt afişate la sediul facultăţilor pe afişierele destinate alegerilor. Persoanele cu drept de vot pot solicita transferul la un alt centru de studiu în termen de 5 zile de la afişarea listelor. Cererile vor fi adresate Biroului Electoral Central prin intermediul Rectoratului până la 9 decembrie 2016. Cu trei zile înainte de derularea alegerilor listele de vot nu pot fi modificate. Listele electorale finale se vor afişa cu 3 zile înaintea zilei alegerilor la sediul facultăţilor.

Instrucţiunile referitoare la modul de exercitare a votului pot fi accesate aici.

Data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor de informare cu privire la referendumul pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului:

Târgu Mureş: 8 martie 2016, ora 11.50, Sala Senatului

Cluj-Napoca: 8 martie 2016, ora 10, Aula Mare

Miercurea Ciuc: 7 martie 2016, ora 12, Aula Mare

Candidaturi

Candidatura profesorului universitar Dr. Tonk Márton pentru preşedinţia Senatului. 

Candidatura profesorului universitar Dr. Dávid László pentru funcţia de rector al Universităţii.

Candidatura d-lui şef lucrări dr. Kelemen András pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Târgu Mureş

Candidatura d-lui şef lucrări dr. Nyárádi István Imre pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste, Târgu Mureş

Candidatura d-lui lector universitar Dr. Kassay János pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti, Miercurea Ciuc

Candidatura d-lui conferenţiar universitar Dr. Lázár Ede  pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti, Miercurea Ciuc

Candidatura d-lui lector universitar Dr. Szenkovics Dezső pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

Candidatura d-lui profesor universitar Dr. Tonk Márton pentru funcţia de decan al Facultăţii de Ştiinţe şi Arte, Cluj-Napoca

 

Știri
2024-05-09
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-28
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign