Membrii senatului

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Membrii senatului

MEMBRII CU DREPT DE VOT:

Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc

1. Prof. univ. dr. György Éva
2. Prof. univ. dr. Makó Zoltán
3. Conf. univ. dr. Miklóssy Ildikó
4. Conf. univ. dr. Pap Levente
5. Lect. univ. dr. Telegdy Balázs
6. Bartha Katinka, student
7. Hajdó Zsombor, student

Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureş
8. Prof. univ. dr. Balog Adalbert
9. Prof. univ. dr. Dávid László
10. Prof. univ. dr. Farkas Csaba
11. Prof. univ. dr. Gagyi József Pál
12. Conf. univ. dr. Máté Márton
13. Tövisi Zoltán, student
14. Váradi Csaba-Béla, student

Facultatea de Ştiinţe şi Arte din Cluj-Napoca

15. Lect. univ. dr. Kokoly Zsolt
16. Lect. univ. dr. Poszet Szilárd
17. Conf. univ. dr. Sztranyiczky Szilárd
18. Conf. univ. dr. Virginás Andrea
19. Conf. univ. dr. Murádin János Kristóf
20. Örmény Márk, student

MEMBRI FĂRĂ DREPT DE VOT (MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE)

Prof. univ. dr. Tonk Márton, rector
Prof. univ. dr. Mara Gyöngyvér, prorector
Conf. univ. dr. Domokos József, decan
Conf. univ. dr. Lázár Ede, decan
Lect. univ dr. Szenkovics Dezső, decan
Száraz Enikő, director general administrativ
Farkas Emőd, reprezentantul Consiliului director
Prof. univ. dr.  Kun Imre, reprezentantul Consiliului director
Hauer Melinda, secretar șef

INVITAŢI PERMANENŢI

Lect. univ. dr. Nyárádi István
Gödri Csilla, responsabil PR
Rácz Levente, şeful Biroului programe de studiu

Hotărârile Senatului

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign