Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste

În toamna anului 2001 la Facultatea de Ştiinţe Tehnice şi Umaniste din Târgu Mureș au fost lansate cinci specializări. Informatica, Mecatronica, Calculatoarele, Automatica și Informatica aplicată reprezentau primele specializări din domeniul tehnic predate în limba maghiară. În domeniul științelor umane specializarea pedagogie-sociopedagogie corespundea necesităților regiunii respective.

Urmărind cerințele pieței de muncă, în anul universitar 2021/2022 oferta educațională a facultății cuprinde 17 specializări.

În urma investițiilor lansate în vara anului 2003, în februarie 2005, în zona situată la limita dintre Târgu Mureș și Corunca a fost dată în folosință clădirea noului campus universitar. Clădirea corespunde din toate punctele de vedere provocărilor educației moderne: pe lângă cele 40 de săli de curs cuprinde și o serie de laboratoare bine dotate (informatică, inginerie electrică, inginerie mecanică, mecatronică, electromicroscopie). În aceeași clădire se situează și birourile personalului administrativ, dar și departamentele și biblioteca.

Contact

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign