Comunicat 01.02.2024

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Comunicat 01.02.2024

 

Comunicat de presă

„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca implementează Proiectul cu titlul „Pregătirea instituției pentru profesiile digitale ale viitorului prin digitalizarea și modernizarea infrastructurii Universității Sapientia”, finanțat prin Ministerul Educației,  în cadrul apelului Granturi pentru digitalizarea universităților din Componenta 15 – Educație, a Planului Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Reforma 5: Adoptarea cadrului legislativ pentru digitalizarea educației, Investiția 16: Digitalizarea universităților și pregătirea acestora pentru profesiile digitale ale viitorului.

Informații despre proiect:

 • Valoarea totală a proiectului: 044.045,08 RON
 • Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 044.045,08 RON, iar 2.288.368,56 RON reprezintă TVA
 • Data începerii proiectului: octombrie 2022
 • Data finalizării proiectului: decembrie 2025
 • Codul proiectului de finanțare: PNRR-14645945

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Modernizarea/crearea a 11 laboratoare (10 laboratoare și planetariul) cu tehnologie digitală modernă prin achiziționarea de noi instrumente și echipamente în vederea introducerii metodelor inovative digitale de predare-învățare;
 2. Actualizarea a 8 programe de studii care vizează specializări care vor asigura pregătirea studenților pentru domeniile stabilite de Ministerul Educației ca fiind prioritare, prin includerea de noi conținuturi și competențe digitale conform nevoilor studenților și practicilor internaționale, în vederea dobândirii de către studenți a unor competențe specifice profesiilor emergente și a consolidării competențelor antreprenoriale în sectorul digital;
 3. Formarea competențelor digitale pentru un număr de 180 de studenți, studenți de la ciclurile universitare licență, master și doctorat, prin participarea la programe de formare ce vizează dezvoltarea de competențe digitale, în corelare cu Cadrul european al competențelor digitale;

Transformarea digitală a relației cu studenții prin: proiectarea, realizarea și adaptarea resurselor pentru învățarea online, precum și crearea și utilizarea resurselor pentru evaluare, incluzând aici instrumente de evidență online și management al școlarității și a activităților didactice și de evaluare a studenților, prin achiziționarea de servicii informatice și de comunicații; achiziția de software necesar pentru extinderea ariei de activitate sau deschiderea de noi direcții de cercetare sau pentru introducerea metodelor inovative digitale de predare-învățare și de realizare a pregătirii practice;

Locații de implementare al proiectului:

 • Cluj-Napoca
 • Târgu Mureș
 • Miercurea Ciuc

Contact: Universitatea “Sapientia” din Cluj-Napoca

Str. Corvin Matei, Nr. 4, Cluj-Napoca, Cluj; E-mail: officesapientia.ro, Tel: 0040-740243007

 

Știri
2024-05-09
2024-04-03
2024-04-02
2024-03-28
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign