Adatkezelési tájékoztató

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató a hallgatóknak

A SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM, székhelye Kolozsvár, Mátyás király u. 4, Kolozs megye, adószáma RO14645945, továbbiakban EMTE, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), illetve a természetes személyek személyes adatainak kezelése tekintetében történő védelméről és az adatok szabad áramlásáról szóló 677/2001-es törvény értelmében, az ön személyes adatainak kezelője.

A kezelt adatok köre:

  • személyi azonosító adatok, kapcsolati adatok, valamint anyakönyvi adatok: családnév, keresztnév, személyi szám, születés helye és ideje, nem, állampolgárság, nemzetiség, lakhely, telefonszám, email cím, családi állapot, szülők család- és keresztneve, egészségi és szociális állapot
  • tanulmányi adatok: korábbi tanulmányok, felvett tantárgyak, tanulmányi eredmények, beleértve a záróvizsga eredményeit, megszerzett oklevelek és bizonyítványok, jelenlét, idegen nyelvvizsgák stb.
  • pénzügyi adatok: bankszámlaszám, kifizetések.

Az adatkezelés célja: az ön fent említett személyes adatait az EMTE az Önnel kötött beiskolázási szerződés végrehajtása céljából, az erre vonatkozó törvényes kötelezettségei teljesítése érdekében, különböző statisztikák és jelentések összeállítása céljából, valamint a pénzügyi műveletek elvégzése (pld. utalások, illetve követelések behajtása) céljából használja. Az ön kapcsolati adatait az EMTE az Önnel való kommunikációra használja a tanulmányai idején és azok befejezését követően, a végzettek pályakövetése (munkaerőpiaci elhelyezkedés, továbbtanulás) és az Egyetem Alumni rendszerében való nyilvántartás céljából.

A személyes adatok kezelésének és felhasználásának jogalapja az EMTE törvényes kötelezettsége, mely a nemzeti oktatásra vonatkozó 1/2011-es sz. Törvényből, az Oktatási Minisztérium által kibocsájtott rendeletekből és a felsőoktatásra vonatkozó jogszabályokból fakad, valamint az ön beleegyezése.

Az ön személyes adatai a Neptun egységes tanulmányi rendszerbe, az országos egységes nyilvántartási rendszerbe RMU (Registrul Matricol Unic) kerülnek feltöltésre, és továbbítjuk azokat az Oktatási Minisztérium illetékes osztályainak, a központi és helyi és hatóságoknak, bankoknak (pld. az ösztöndíjak és egyéb pénzügyi juttatások utalása céljából), a partner intézményeknek (pld. mobilitások lebonyolítása vagy záróvizsgára való jelentkezés esetén), az Egyetemet finanszírozó intézményeknek, illetve az adatokat közvetlenül önnek közöljük a tanulmányai idején és azok befejezését követő adminisztratív kommunikáció során.

Az ön személyes adatait az EMTE papír alapon és elektronikusan is tárolja, a jogszabályban a különböző típusú adatok esetében előírt időszak idejére, amennyiben az EMTE-vel hallgatói jogviszonyba kerül (pl. a diákok személyi azonosító adatait, illetve tanulmányi adatait állandó módon).

A jelen okirattal tájékoztatjuk önt a személyes adataival kapcsolatos jogairól: a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, ahelyesbítéshez való joga, atörléshez való jogaaz adatkezelés korlátozásához való joga, az adathordozhatósághoz való joga, a beleegyezés visszavonására való joga, atiltakozáshoz való joga, az érintett felügyeleti hatósághoz való fellebbezés joga(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro), bírósághoz való fellebbezés joga.

Az EMTE adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: 

 

 

Hírek
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-27
2023-11-27
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign