Ismertető

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Ismertető

A Magyar Kormány és Országgyűlés 1999-ben határozott az erdélyi magyar egyetemi oktatás, nevezetesen az önálló magyar tudományegyetem létrehozásának támogatásáról, melyre a 2000. évi költségvetés keretei között különített el forrásokat.

A támogatásnak az adományozó szándéka szerinti és erkölcsi biztosítékot is nyújtó felhasználása érdekében a négy erdélyi magyar történelmi egyház nyolc vezetője – a római-katolikus egyház részéről Dr. Jakubinyi György érsek, Tempfli József, Reizer Pál és Martin Roos püspök, a református egyház nevében Dr. Csiha Kálmán és Tőkés László püspök, az unitárius egyház nevében Dr. Szabó Árpád püspök, az evangélikus-lutheránus egyház részéről Mózes Árpád püspök – létrehozta a Sapientia Alapítványt, amelyet a kolozsvári bíróság 2000. március 16-án jegyzett be.

A Sapientia Alapítvány kurátorait az Alapító Egyházak nevezték ki, feladatuk a romániai magyar nyelvű felsőoktatást támogató Alapítvány céljainak meghatározása és megvalósítása.

2000 áprilisában született meg a Sapientia Alapítvány és a Határon Túli Magyarok Hivatala (HTMH) közötti Együttműködési Megállapodás az Erdélyi Magyar Magánegyetem finanszírozásáról. Ma a finanszírozást a Magyar Kormány által létrehozott Bethlen Gábor Alap biztosítja.

Az Alapítvány Kuratóriuma 2000 őszén elfogadta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) fejlesztési koncepcióját. Az ideiglenes működési engedély megszerzése érdekében 2001 májusában a Kuratórium tagjaiból, illetve az oktatási helyszínek egy-egy képviselőjéből megalakult a Sapientia EMTE ideiglenes Szenátusa, a Kuratórium elnöke pedig megbízott rektori kinevezést kapott. 2001 október 8-án elindult az oktatás a csíkszeredai és a marásvásárhelyi helyszínen, majd 2002-ben Kolozsváron is.

Az erdélyi magyarság demográfiai, gazdasági és kulturális tagoltságához, eltérő igényeihez igazodva, a Sapientia EMTE egységes, de több lábon álló szervezetben kíván működni, tiszteletben tartva egyes részeinek autonómiáját. A négy, sajátos profillal rendelkező rész egységes egyetemi szerkezetet alkot, amely – az állami felsőoktatásban folyó magyar nyelvű oktatás mellett és azt kiegészítve – biztosítani kívánja a romániai magyar közösség igényeihez igazodó, minden szakterületet felölelő felsőfokú képzést.

A 2000/2001-es tanévtől kezdve a Sapientia Alapítvány fedezi a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) költségeit is.

Pénzügyi szempontból összegezve az elmúlt mintegy tizenkét esztendő adatait, a magyar költségvetésből származó összesen 19.558,27 millió forint támogatásból a Kuratórium összesen 14.637,10 millió forintot ítélt meg működési, 4.921,17 millió forintot pedig ingatlan-beruházási költségek finanszírozására. A támogatási keret részletes lebontásban itt tekinthető meg.

Hírek
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-15
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem a romániai magyarság önálló egyeteme Európában, melynek célja nemzeti közösségünk oktatásának és tudományos életének elismert szakmai színvonalon való művelése.

Kapcsolat

Rektori Hivatal

400112 Cluj-Napoca (Kolozsvár) str. Matei Corvin (Mátyás király u.) nr. 4

Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro

 

btz webdesign