Institutul Programelor de Cercetare

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Institutul Programelor de Cercetare

Institutul Programelor de Cercetare organizează şi coordonează printr-un sistem online intern programele de cercetare din cadrul reţelei universitare maghiare private din Transilvania (Universitatea Sapientia, Universitatea Creştină Partium), programul de burse pentru doctoranzi,  precum și alte programe legate de activitatea științifică a cadrelor didactice. 

Statutul IPC (2019)

Institutul își desfășoară activitatea în cadrul următoarelor programe:

Consiliul de Conducere al Institutului:

Președinte: prof. univ. dr. BALOG Adalbert
Vicepreședinte: lect. univ. dr. DEBRENTI Edith 
Secretar: dr. SORBÁN Angella, şef Departament de Cercetare şi Granturi

Activitatea Institutului este sprijinită de Consiliului Științific.

Membrii Consiliului Științific:

Președinte: prof. univ. dr. BALOG Adalbert (Universitatea Sapientia)
Vicepreședinte: lect. univ. dr. DEBRENTI Edith (Universitatea Creștină Partium)

Membri:

Prof. univ. dr. BENŐ Attila (Universitatea Babeș-Bolyai)
Conf. univ. dr. DEMETER Attila (Universitatea Babeș-Bolyai)
Prof. univ. dr. HORVÁTH Gizella (Universitatea Creștină Partium)
Prof. univ. dr. KÁSA Zoltán (Universitatea Sapientia)
Conf. univ. dr. LUPESCU Radu (Universitatea Sapientia)
Prof. univ. dr. MAKÓ Zoltán (Universitatea Sapientia)
Prof. univ. dr. MÁRTON Lőrinc (Universitatea Sapientia)
Lect. univ. dr. SZÉKEDI Levente (Universitatea Creștină Partium)
Prof. univ. dr. SZILÁGYI Tibor (Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade")

Sarcinile administrative legate de programele științifice ale Institutului sunt îndeplinite de Departamentul de Cercetare.


Contact:

400112 Cluj-Napoca
Str. Matei Corvin nr. 4
Tel./fax: +40 364 401 454
E-mail: kpikpi.sapientia.ro 

Știri
2023-11-14
2023-10-07
2023-07-06
2023-06-21
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign