Misiune

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Misiune

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut. Universitatea se consideră responsabilă pentru cunoştinţele și modelele umane transmise studenţilor, pentru viitorul corpului profesoral și al colaboratorilor Universităţii, pentru calitatea activităţii de cercetare, precum şi pentru transparenţa funcţionării.    Universitatea şi-a definit ca misiune: 

  • Promovarea valorilor umane creştine şi universale;
  • Asigurarea unui proces instructiv-educativ, de cercetare științifică și de creație artistică performant, de calitate recunoscută, continuând astfel tradiţiile educaţiei în limba maghiară din Transilvania;
  • Asigurarea funcţionării transparente şi responsabile a instituţiei, promovând valorile profesionale şi cele caracteristice spiritului academic;
  • Construirea unui sistem organizaţional modern integrat într-un cadru instituţional unitar, răspunzând nevoilor regionale specifice;
  • Stabilirea unor relaţii profesionale ample cu mediul social şi academic extern, bazate pe principiile porţilor deschise, ale încrederii, ale dedicaţiei şi reciprocităţii. 

Comunitatea universitară funcţionează sub semnul umanismului, al iubirii de semeni, sub auspiciul echităţii, al consecvenţei, al dreptăţii, al respectului valorilor culturale ale comunităților, în general, și ale comunității maghiare, în particular. Activitatea cotidiană a instituţiei se caracterizează prin participare şi exercitarea autonomiei universitare.  

Știri
2022-07-19
2022-07-15
2022-07-14
2022-07-06
Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign