S-a încheiat procesul de acreditare!

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
S-a încheiat procesul de acreditare!
S-a încheiat procesul de acreditare!
S-a încheiat procesul de acreditare!
28 Februarie 2012

Parlamentul României, în şedinţa plenară din 28 februarie 2012 a adoptat legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia, ca instituţie de învăţământ superior acreditată de drept privat, această decizie însemnând încheierea procesului de acreditare.

Conform reglementărilor legale Universitatea a solicitat declanşarea procedurii de evaluare externă în vederea acreditării instituţionale la 19 iunie 2009. Pe parcursul vizitei comisiei format din 18 experţi ai Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS), derulată în perioada 13-16 aprilie 2010 a fost evaluat gradul de îndeplinire a criteriilor şi standardelor de calitate. În şedinţa de încheiere a acestei vizite, care a avut loc în data de 16 aprilie 2010, Comisia a apreciat pozitiv activitatea Universităţii. În urma opiniei favorabile formulate, Consiliul ARACIS, în şedinţa din 22 iulie 2010 a propus acreditarea Univeresităţii Sapientia. Proiectul de lege, elaborat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului a fost aprobată prin hotărâre de Guvern în şedinţa din 31 august 2011, acesta fiind înaintat Senatului României care a votat proiectul de lege la 6 decembrie 2011, fiind necesară şi votul Camerei Deputaţilor. În urma deciziei Parlamentului, legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior acreditată va intra în vigoare după promulgarea acesteia de către Preşedintele României şi publicarea în Monitorul Oficial.

Adoptarea acestui act normativ reprezintă un moment de importanţă majoră în viaţa universităţii, deoarece prin acest act ea devine o instituţie de învăţământ superior cu drepturi depline, care va putea organiza examen de finalizare a studiilor pentru absolvenţii propri, programe de studii de master şi de doctorat, emite diplome şi certificate, înfiinţa învăţământ la distanţă, participa la programe europene de cooperare şi mobilităţi, şi va avea dreptul, conform legii, la finanţare din bugetul de stat. Înfiinţarea prin lege a universităţii reprezintă totodată şi un pas determinant în întărirea sistemului de învăţământ superior în limba maghiară din România.

Conducerea Universităţii mulţumeşte pe acestă cale tututor instituţiilor, organizaţiilor, personalităţilor publice şi persoanelor fizice care au contribuit la realizarea acestei importante deciziii politice.

Prof.univ. dr. Dávid László
rector
 

Știri
2023-02-07
2023-01-30
2023-01-26
2023-01-19Tag-uri

Posturi didactice pentru semestrul II. al anului universitar 2011/2012, Târgu Mureş
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a postului didactic de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul II. al anului universitar 2011/2012.

Universitatea vine la tine!
Turneul de promovare a Universităţii va avea loc între 13-17 şi 20-24 februarie 2012.

Posturi didactice pentru semestrul II. al anului universitar 2011/2012, Miercurea Ciuc
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul II. al anului universitar 2011/2012.

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign