Köztes terek / Spaţii intermediare / Spaces In Between ‒ Nemzetközi konferencia 2019

Sapientia.ro Sapientia.ro
Neptun  ISSUU 
Köztes terek / Spaţii intermediare / Spaces In Between ‒ Nemzetközi konferencia 2019
Köztes terek / Spaţii intermediare / Spaces In Between ‒ Nemzetközi konferencia 2019
Köztes terek / Spaţii intermediare / Spaces In Between ‒ Nemzetközi konferencia 2019
5 Noiembrie 2018

Departamentul de Ştiinţe Umane al Facultăţii de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti din Miercurea Ciuc, Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, în colaborare cu Centrul de Cercetare „Confluenţe Interculturale” vă anunţă organizarea conferinţei trilingve cu titlul Köztes terek/ Spaţii intermediare/ Spaces In Between, care se va desfăşura la Miercurea Ciuc, în perioada 26‒27 aprilie 2019.

Termenul de înregistrare: 31 ianuarie 2019. 

În ultimele decenii, în special la cumpăna dintre milenii, interferenţele dintre ştiinţele sociale şi cele culturale se conturează din ce în ce mai pregnant. Scopul conferinţei iniţiate de Centrul de Cercetare „Confluenţe Interculturale” al Departamentului de Ştiinţe Umaneîl constituie inventarierea conceptelor, abordărilor care permit aceste interferenţe şi experimentarea posibilităţilor de aplicare a acestora nu numai în cadrul studiilor culturale şi interculturale, ci şi în alte domenii (precum istoria literaturii, teoria literaturii, traductologia, lingvistica aplicată, analiza discursurilor, pragmatica, lingvistica textuală, filmul şi media). Evenimentul care va avea loc între 26‒27 aprilie 2019 îşi propune să aprofundeze tematica trecerii graniţelor dezbătută în cadrul conferinţei anterioare, problematica fiind privită, de data aceasta, din perspectiva spaţiilor intermediare.

Experienţa ontologică a intermediarităţii capătă modalităţi şi forme diferite de abordare în cadrul fenomenelor literare, lingvistice, sociale şi mediale. În contextul actualelor schimbări petrecute în cultura digitală şi globală, conceptul intermediarităţii nu se autodefineşte prin prisma logicii binare, implicând fragmentarismul polurilor, ci, în primul rând, prin intermediul transferului, al interferenţelor, al intersecţiilor, al simultaneităţii şi al convergenţelor.

În locul limitelor gândirii dihotomice, Andrei Pleşu vorbeşte despre spaţiul intermediar: „…spaţiul credinţeispaţiul unei potenţiale întâlniri între pământ şi cer. În acest interval se mişcă îngerii, urcând şi coborând, pe scara lui Iacob” (Despre îngeri, Humanitas, 2003: 20). În contextul interculturalităţii, experienţa spaţiului intermediar nu se constituie prin opoziţia eu-ceilalţi, ci prin recunoaşterea celuilalt în sine şi a sinelui în celălalt. În studiile postcoloniale, al treilea spaţiu (Homi Bhabha) desemnează acel loc unde se restructurează opoziţiile coloniale, semnificaţiile şi valenţele devin ambivalente, iar formele hibridizării impun spaţii socio-culturale speciale, în care convieţuirea şi comunicarea capătă alte nuanţe.

Relativismul şi plurivalenţa constituirii identităţii sociale, formele intermediarităţii în operele literare, momentele contactelor lingvistice, precum şi simbioza mediilor dovedesc faptul că intermediaritatea reprezintă o experienţă culturală fundamentală, care generează sisteme şi structuri complexe între spaţiile proprii şi cele ale altora, între viaţă şi artă, între realitate şi ficţiune/ lumi virtuale. Această conferinţă propune să ofere un cadru de dezbatere tuturor reflecțiilor, dilemelor, studiilor de caz, sintezelor evaluative şi itinerarelor noi, care se raportează la tematica anunţată.

Aşteptăm cu drag înscrierile şi lucrările Dumneavoastră!

Teme propuse pentru dezbatere:

 • Tranziţii, reflecţii, probleme ale confluenţelor interculturale;
 • Procesele constituirii identităţii, culturile periferice, identitatea minoritară;
 • Formele intermediarităţii în literatura contemporană;
 • Receptarea, înţelegerea, intermediaritatea în dialog;
 • Tranziţii metaleptice între ficţiune şi realitate;
 • Spaţiile comune ale literaturii „înalte”şi ale celei de consum;
 • Configuraţii spaţiale intermediare: zone de graniţă, heterotopii, non-locuri;
 • Istoria, spaţiile intermediare ale memoriei istorice;
 • Confluenţe dintre cultură şi natură, ecocritică;
 • Specii literare în tranziţie, hibriditatea, heterogenitatea;
 • Problemele transmiterii culturale şi lingvistice;
 • Dimensiunile lingvistice ale spaţiilor intermediare;
 • Translingvistica în comunicare;
 • Bilingvism, multilingvism şi spaţiile comunicării;
 • Textualitatea digitală/ virtuală;
 • Practica uzului lingvistic şi variantele dialectale;
 • Schimbarea de cod lingvistic şi limbajul hibrid;
 • Relaţii între arte, intermedialitatea, multimedialitatea.

 

Comitetul ştiinţific al conferinţei

 • Prof. univ. dr. Erika BENCE, Universitatea din Novi Sad, Serbia
 • Prof. univ. dr. Tuomo LAHDELMA, Universitatea din Jyväskylä, Finlanda
 • Prof. univ. dr. Mircea MARTIN, Preşedintele Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România (ALGCR), România
 • Conf. univ. dr Ildikó VANČO, Universitatea Constantin Filosoful din Nitra, Slovacia
 • Conf. univ. dr Ina VISHOGRADSKA, Universitatea„Sfântul Clement din Ohrida” din Sofia, Bulgaria

 

Prelegeri plenare

 

CAIUS DOBRESCU, profesor, Facultatea de Litere a Universităţii Bucureşti, scriitor, eseist și critic literar. Principalele preocupări academice:mişcarea de avangardă artistică, literară şi intelectuală şi impactul ei politic; naţionalismul est-european şi balcanic; modernizare politică, instituţională şi culturală în Europa de Est şi Balcani; originile culturale ale terorismului şi ale ideologiilor teroriste; politicile culturale ale Uniunii Europene; crime narratives. Cele mai recente publicații:volum de studii: Plăcerea de a gândi. Moştenirea intelectuală a criticii literare româneşti(1960‐1989), 2014; romane:Praf în ochi, 2017; Moarte în ținutul secuilor, 2017; volum de versuri: Odă liberei întreprinderi, 2009.

Prof. univ. dr. Caius DOBRESCU, Universitatea din Bucureşti

 

JUDIT NAVRACSICS este profesor universitar la Universitatea Pannon, Veszprém (Ungaria), fondatorul și directorul Școlii doctorale de studii multilingve, în prezent decan al Facultății de Filologie Modernă și Științe Sociale. Este autoarea numeroaselor studii, cărți publicate în limbile maghiară și engleză despre bi- și multilingvism, despre psiholingvistica bilingvismului, despre însușirea limbii a doua și a treia, despre lexiconul mental bilingv. Cele mai importante publicații: 1999, A kétnyelvű gyermek (Copilul bilingv), Budapesta: Corvina; 2007, A kétnyelvű mentális lexikon (Lexiconul mental bilingv), Budapesta: Balassi; 2010, Egyéni kétnyelvűség (Bilingvismul individual)Seghedin, Editura Universității din Seghedin; 2011, Szóaktiváció két nyelven (Activarea cuvintelor în două limbi)Budapesta, Gondolat.

Prof. univ. dr. NAVRACSICS Judit, Universitatea Pannonia, Veszprém

ÁGNES PETHŐ este profesor abilitat al Universității „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, specialist în domeniul filmului, directorul Departamentului de Media al Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca. Domenii de cercetare: intermedialitate și autoreflexivitate în arta filmului, teoria relațiilor dintre imagine și text, relația dintre film și celelalte arte, poetica filmului modern și postmodern. Volume de specialitate: Múzsák tükre. Az intermedialitás és az önreflexió poétikája a filmben(Oglinda muzelor. Poetica intermedialității și a reflexivității în film, 2003), Cinema and Intermediality. The Passion for the In-Between (2011), Reflexivitás a filmben/Reflexivity in Film (2013). Volume editate: Intermediality in Eastern European and Russian Cinema (în curs de apariție), The Cinema of Sensations (2015), Film in the Post-Media Age (2012), Words and Images on the Screen (2008).

Prof. univ. dr. PETHŐ Ágnes, Universitatea „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca

BEÁTA THOMKA, doctor al Academiei Maghiare de Științe, profesor al Universității din Pécs, Ungaria. Domenii de cercetare: teoria literaturii, naratologie, poetica speciilor, literatura maghiară contemporană, literatură comparată, științele culturii. Cărți de specialitate recente:Beszél egy hang. Elbeszélők, poétikák (Narează o voce. Naratori, poetici, 2001), Glosszárium (Glosar, 2003), Prózai archívum. Szövegközi műveletek (Arhivă de prozăOperații intertextuale, 2007), Déli témák. Kultúrák között (Teme sudice. Între culturi, 2009), Prózaformák. Elbeszélő művészet és interpretáció (Forme de proză. Artă narativă și interpretare, 2012), RegénytapasztalatKorélményhovatartozásnyelvváltás (Experiență a romanului. Experiență de epocă, apartenență, schimb de cod lingvistic, 2018). Coordonare volume: Az irodalom elméletei 1-5 (Teoriile literaturii 1-5), Narratívák 1-12 (Narative 1-12), Kritikai zsebkönyvtár 1-16. (Bibliotecă de critică 1-16.)

Prof. univ. dr. THOMKA Beáta, Universitatea din Pécs

Conferinţa se va desfăşura în cadrul unor secţiuni paralele, prelegerile putând fi susținute în limbile maghiară, română sau engleză. Timpul alocat unei prezentări este de 20 de minute, aceasta fiind urmată de dezbateri. Conferinţa oferă şi posibilitatea înregistrării în secţiunea virtuală.

În cazul în care tematica conferinţei v-a stârnit interesul, vă rugăm să completaţi formularul de înregistrare cu datele Dvs. şi abstractul de maximum 250 de cuvinte. În cazul înregistrării în limba română, vă rugăm să completați și spațiul alocat pentru rezumatul în limba engleză.

Așteptăm înregistrările Dumneavoastră până la data de 31 ianuarie 2019.

Confirmarea acceptării rezumatelor va fi anunţată până la data de 7 februarie 2019.

Lucrările prezentate în cadrul conferinţei, redactate în limbile maghiară şi română vor fi publicate în volume acreditate, iar cele în limba engleză în numerele tematice ale revistei Acta Universitatis Sapientiae, Philologica (revistă indexată în baze de date internaţionale: CEEOL, EBSCO, ELSEVIER’S SCOPUS, ERIH PLUS), în numerele din 2019. http://www.acta.sapientia.ro/acta-philo/philologica-main.htm

 

Taxa de participare – în cazul achitării între 10‒28 februarie 2019: 40 EUR.

Taxa de participare achitată la fața locului: 50 EUR.

Secția virtuală – taxa achitată între 10‒28 februarie: 30 EUR.

Masteranzii și doctoranzii beneficiază de o reducere de 40%, respectiv de 30%.

 

Vă așteptăm cu drag la Miercurea Ciuc!

 

 

 

Use Wufoo templates to make your own HTML forms.
Știri
2022-11-28
2022-11-23
2022-11-21
2022-11-21Tag-uri

Conferință internațională de studii media și de film la Universitatea Sapientia
Departamentului de Media din cadrul Universității Sapientia organizează pentru a 18-a oară conferință de studii de film. În cadrul acesteia vor fi dezbătute subiecte conexe celor cercetate de către cadrele didactice ale departamentului.

CONCURS pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale – 2018/II.
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Unity in Diversity – Multiplier Event at Sapientia University
On 13 June 2018, the Campus of Miercurea Ciuc of Sapientia Hungarian University of Transylvania hosted the multiplier event of the Erasmus+ project entitled Language skills and intercultural issues in the hospitality industry: unity in diversity in the EU labour market.

Challenges, conflicts and opportunities. 100 years of state- and nationhood in Central and Eastern Europe
Challenges, conflicts, and opportunities. 100 years of state- and nationhood in Central and Eastern Europe (2018. november 15–17., Kolozsvár)

Innovation and technology in the knowledge based economy - 14th Annual International Conference
14th Annual International Conference on Economics and Business, CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN.

C.Ş.S.T. în Ştiinţe Agricole - Ediţia a XXI-a şi Conferinţa Ştiinţifică Studenţească - Ediţia a XV-a în Facultatea din Miercurea Ciuc
Cea de-a XXI-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Studenţească din Transilvania în Ştiinţe Agricole (C.Ş.S.T.) va avea loc pe 25 aprilie 2018 la Universitatea Sapienta, Facultatea din Miercurea Ciuc.

Conferinţa Ştiinţifică Studenţească al Facultăţii din Cluj-Napoca – Ediţia a VIII-a
Cea de-a VIII-a ediţie a Conferinţei Ştiinţifice Studenţească al Facultăţii din Cluj-Napoca va avea loc între 25-26 aprilie 2018. Programul conferinţei în limba maghiară se poate accesa AICI.

Border Crossings
The Intercultural Confluences Research Centre of the Department of Humanities, Faculty of Economics, Socio-Human Sciences and Engineering, Miercurea Ciuc, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Romania, organizes the English language International Conference Border Crossings in the Miercurea Ciuc campus of the university on 20-21 April, 2018.

Rezultatele Conferinţei Ştiinţifice Studenţească al Facultăţii din Târgu Mureş – Ediţia a XVII-a
Între 13-14 aprilie 2018 a avut loc şedinţele Conferinţei Ştiinţifice Studenţească al Facultăţii din Târgu Mureş – Ediţia a XVII-a. Aici găsiţi lista premianţilor şi îndrumătorilor în limba maghiară.

Rezultatele științifice obținute la Universitatea Sapientia privind tratamentul eficient al malariei
Cadrele didactice de la Universitatea Sapientia și Universitatea de Medicină și Farmacie Tîrgu Mureș se pot mândri cu un articol publicat într-una dintre cele mai citate reviste științifice din lume, Frontiers in Plant Science.

14th Annual International Conference on Economics and Business
REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION DEADLINE EXTENDED! NEW DEADLINE: 19TH MARCH Sapientia Hungarian University of Transylvania, Faculty of Economics, Socio-Human Sciences and Engineering Miercurea Ciuc invite you to the 14th Annual International Conference on Economics and Business CHALLENGES IN THE CARPATHIAN BASIN which takes place in Csíkszereda/Miercurea Ciuc (Romania), 10-12th MAY, 2018.

Studiu Sapientia: Copiii pot mânca zăpada proaspăt căzuta
Copiii pot mânca zăpadă proaspăt căzută sau nu mai veche de o jumătate de zi, arată un studiu privind încărcătura microbiană a zăpezii realizat în premieră în Miercurea Ciuc de cercetători ai Universităţii Sapientia.

Border Crossings ‒ International Conference 2018 Call for Papers
The Intercultural Confluences Research Centre of the Department of Humanities, Faculty of Economics, Socio-Human Sciences and Engineering, Miercurea Ciuc, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Romania, organizes the English language International Conference Border Crossings in the Miercurea Ciuc campus of the university on 20-21 April, 2018. Extended deadline for submissions: 10 February 2018

CONCURS pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale - 2018
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Rețeaua de Bioanalitică CEEPUS este Câștigătorul Premiul de Excelență a Ministerului
Rețeaua CEEPUS CIII-RO-0010 de “Predarea și învăţarea bioanalizei” avînd ca partener Universitatea Sapientia, Facultatea Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Ingineresti, Departamentul de Bioinginerie a primit Premiul de Excelență a Ministerului.

Broşura de admitere - 2018
Broşura de admitere a Universităţii Sapientia acum poate fi accesată şi online.

CALL FOR APPLICATION: ALBERT SZENT-GYÖRGYI YOUNG INVESTIGATOR AWARD
The New York Hungarian Scientific Society, a non-for-profit charitable 501 (c)(3) organization, is accepting applications for the Albert Szent-Györgyi Young Investigator Award supporting original research by Hungarian scientists living in Hungary or in neighboring countries.

Concursul financiar și economic "Pénzidomár"
Până la data de 6 noiembrie se poate aplica la concursul financiar şi economic "Pénzidomár", organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane şi Inginereşti, Miercurea Ciuc, OTP Bank Romania şi Consulatul General al Ungariei la Miercurea Ciuc.

IX. „Gúzsba kötve táncolni” - Concurs de traducător pentru elevi din liceu
Concursul este organizat pentru a noua oară de Departamentul de Ştiinţe Umane. Competiţia este dedicată elevilor de clasa 11–12., care pot concura în patru categorii.

Contract de colaborare între Facultatea de Ştiinţe şi Arte şi Mathias Corvinus Collegium
Contractul a fost semnat de decanul facultăţii, dr. Márton Tonk şi de Péter Lánczi, director executiv adjunct a Mathias Corvinus Collegium din Budapesta.

Ziua Ştiinţei Maghiare în Cluj-Napoca
Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe organizează o conferinţă cu ocazia Zilei Ştiinţei Maghiare. Evenimentul va avea loc în Cluj-Napoca între 2-4 noiembrie 2017. Participanţii conferinţei sunt cercetători, specialişti de origine transilvăneană, renumiţi la nivel mondial.

3rd World Congress on Civil, Structural, and Environmental Engineering (Csee'18)
CSEE'18 is composed of 5 conferences, while each conference consists of an individual and separate theme, they share considerable overlap, which prompted the organization of this congress.

Broşura Universităţii Sapientia
S-a publicat broşura bilingvă - maghiară şi engleză - a Universităţii Sapientia, care pe lângă universitate, promovează şi mediul în care funcţionează instituţia.

CONCURS pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale 2017/II.
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale. Suma solicitată nu poate depăşi 2500 RON.

Anunţ rezultate: beneficiarii Programului Universitar de Cercetare 2017/2018
Conform deciziei nr. 4/2017 a Consiliului Ştiinţific în anul universitar 2017/2018 vor fi finanţate următoarele proiecte de cercetare.

A demarat procedura de desemnare a decanilor Universităţii Sapientia
La termenul stabilit prin Regulamentul de desemnare a decanilor au fost depuse următoarele candidaturi: la Facultatea de Ştiinţe Economice...

Post-Communist Restitution of Nationalized Property
Post-Communist Restitution of Nationalized Property

Au fost desemnaţi prorectorii Universităţii Sapientia
În conformitate cu Regulamentul de alegeri al Universităţii, la propunerea rectorului Prof. univ. dr. Dávid László, Senatul Universităţii...

Concurs pentru selecţia decanilor
alegeri, alegere, decan, selecţie

Prof. univ. dr. ing. Dávid László, actualul rector al Universităţii Sapientia a câştigat un nou mandat
Dintre participanţii la vot 138 de persoane şi-au exprimat încrederea în rectorul în funcţiune, astfel d-l prof. univ. dr. ing. Dávid László a câştigat un nou mandat de rector cu o majoritate de 90,19% a voturilor valabil exprimate.

Anunţ concurs: Programul universitar de cercetare 2017/2018
Fundaţia Sapientia - Institutul Programelor de Cercetare anunţă concurs pentru proiecte de cercetare derulate în cadrul departamentelor şi centrelor de cercetare ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium.

CONCURS pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale - 2017
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Rectorul Universităţii Sapientia va fi ales în 14 decembrie
Dispun de drept de vot cadrele didactice titulare ale universităţii şi studenţii aleşi ca membri în consiliile facultăţilor şi în Senat.

Un singur candidat pentru funcţia de rector al Universităţii Sapientia
Până la termenul stabilit un singur candidat, actualul rector, prof. dr. univ. Dávid László şi-a depus dosarul pentru funcţia de rector al Universităţii.

Rezultatele referendumului privind stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului
În urma referendumului desfăşurat în 8 aprilie 2016 majoritatea alegătorilor s-au exprimat pentru alegeri generale, prin vot universal...

Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului
Senatul Universităţii a decis data referendumului pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului, acesta va avea loc pe 8 aprilie...

A II-a CONFERINȚĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ STIL DE VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE
16. Aprilie. 2016, Târgu-Mureș

Şedinţele de informare cu privire la referendumul pentru stabilirea modalităţii de desemnare a rectorului
Târgu Mureş: 8 martie 2016, ora11.50, Sala Senatului Cluj-Napoca: 8 martie 2016, ora 10, Aula Mare Miercurea Ciuc:7 martie 2016, ora 12...

Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului
Referendumul pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului va avea loc pe 8 aprilie 2016.

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale - 2016
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Colegul nostru Hartel Tibor a prezentat valorile ecologice, culturale și economice ale pășunilor cu arbori în Parlamentul UE
La 17 noiembrie, Asociatia Pogány-Havas, BirdLife Europa și Forumul European pentru Conservarea Naturii și Pastoralism au organizat împreună un seminar de politici la Parlamentul European.

Noi numere ale revistei Acta Universitatis Sapientiae!
Seriile noi: Mathematia, Informatica, Film and Media Studies, European and Regional Studies.

Middle Bengali Retreat cum Workshop in Transylvania, 2016
The Department of Humanities at Sapientia — Hungarian University of Transylvania, Miercurea Ciuc/Csíkszereda is organising a Middle Bengali Retreat and Workshop between Thursday 11 Aug and Sunday 21 Aug. 2016.

Practică de specialitate în zona mediterraneană – Grecia (22-31 mai 2015)
La practica de specialitate organizată în Grecia de câtre Departamentul de Știința Mediului, în acest an au participat și studenți ai Departamentului de Horticultură din Târgu Mureș.

Vizită de studiu la Stația de Epurare din Someșeni, 29.aprilie 2015.
În data de 29. aprilie 2015, studenții de la specializarea Științei Mediului au efectuat o vizită de studiu la Someșeni, la Stația de Epurare a apei uzate orășenești.

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale - 2015/II.
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Caiet de licitație - echipamente de calcul și de birotică
Universitatea Sapientia din Târgu Mureș achiziționează prin licitație echipamente de calcul și de birotică.

Anunț rezultate: beneficiarii Programului Universitar de Cercetare 2015/2016
Conform deciziei nr. 3/2015 a Consiliului Ştiinţific în anul universitar 2015/2016 vor fi finanţate următoarele proiecte de cercetare:

Am vizitat peste 5000 de elevi
Universitatea Sapientia a vizitat în perioada 17-28. noiembrie 2015 peste 150 de licee şi a prezentat liniile de studii a universitatii pentru în jur de 5000 de elevi.

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale - 2015
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi ale Universităţii Creştine Partium în vederea sprijinirii participării lor la manifestări ştiinţifice internaţionale.

Noi numere ale revistei Acta Universitatis Sapientiae!
Seriile noi: Mathematics, Economics, Agriculture şi Alimentaria

Ziua Universităţii
Vă invităm cu drag la manifestarea dedicată Zilei Universităţii Sapientia.

Pășuni cu arbori multiseculari în Transilvania
Departamentul Știința Mediului a realizat un film despre valoarea excepţională a păşunilor cu arbori din Transilvania.

Licitație: mobilier și alte echipamente
Universitatea Sapientia achiziționează prin licitație mobilier și alte echipamente pentru cămin studențesc.

Au apărut noi numere ale seriilor Acta Universitatis Sapientiae Alimentaria, Informatica, Mathematica!

Peste 100.000 de vizualizări pe Happy Sapientia
Filmul Happy Sapientia a Universitatii, inspirat din videoclipul Pharrell Williams Happy a trecut peste 100.000 de vizualizări Youtube.

6 serii ale revistei Acta Universitatis Sapientiae publicate de Editura De Gruyter Open
6 serii ale revistei universitare Acta Univerisitatis Sapientiae (Mathematica, Informatica, Agriculture and Environment, Philologica, Film and Media Studies, Economics and Business) au fost publicate pe site-ul De Gruyter Open.

Articolul semnat de profesorul Adalbert Balog şi alţi coautori a fost publicat de prestigiosul jurnal Scientific Reports.
Articolul Short-term effects of different genetically modified maize varieties on arthropod food web properties: an experimental field assessment

Informaţii despre mobilităţi studenţesti Erasmus+
Oferte de mobilităţi studenţeşti în cadrul programului Erasmus+ pentru anul universitar 2014/2015

Concurs pentru sprijinirea participării la manifestări ştiinţifice internaţionale
Institutul de Cercetare al Fundaţiei Sapientia (IPC) lansează un concurs pentru cadrele didactice ale Universităţii Sapientia şi...

Happy Sapientia
Universitatea Sapientia Dacă aveţi probleme cu afişarea videoclipului vă rugăm folosiţi următorul...

Anunț rezultate: beneficiarii Programului Universitar de Cercetare 2013/2014
În cadrul Programului Universitar de Cercetare în anul universitar 2012/2013 vor fi finanţate următoarele proiecte de cercetare.

Anunț rezultate: Programul de Burse Sapientia pentru Doctoranzi 2013/2014
Lista beneficiarilor Programului de Burse Sapientia pentru Doctoranzi pe anul universitar 2013-2014.

Posturi didactice anunţate în semestrul II. al anului universitar 2013/2014, Târgu Mureş
Universitatea Sapientia anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice de asistent universitar pe durată determinată, începând cu semestrul II. al anului universitar 2013/2014.

Festivitate de absolvire 2013
Festivitățile de absolvire vor avea loc conform următorelor locații și date.

Licitație pentru servicii de proiectare: campus universitar Miercurea Ciuc
Facultățile din Miercurea Ciuc a Universității Sapientia anunță licitație pentru servicii de proiectare.

Anunț rezultate: beneficiarii Programului Universitar de Cercetare 2012/2013
În cadrul Programului Universitar de Cercetare în anul universitar 2012/2013 vor fi finanţate următoarele proiecte de cercetare:

Anunț rezultate: beneficiarii Programului de Burse Sapientia pentru Doctoranzi 2012/2013
Lista beneficiarilor Programului de Burse Sapientia pentru Doctoranzi pe anul universitar 2012-2013.

Concurs public: cadru didactic plata cu ora, limba engleză, Cluj-Napoca
Facultatea de Științe și Arte din cadrul Universității Sapientia organizează concurs public pentru ocuparea postului de cadru didactic cu plata cu ora, limba engleză, pentru o perioadă determinată (2 ani).

Posturi didactice anunţate în semestrul I. al anului universitar 2012/2013
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Concurs public pentru selectarea decanilor 2013
Termenul de depunere a candidaturilor este 17 ianuarie 2013.

Anunț: Concurs pentru sprijinirea financiară a activității științifice individuale
Institutul de Cercetare al Fundației Sapientia lansează concurs pentru sprijinirea participării la conferințe internaționale, respectiv publicare în reviste din străinătate, la edituri externe.

Am primit Carta universitară ERASMUS!
În urma obţinerii acreditării instituţionale, Comisia Europeană a acordat Universităţii Sapientia Carta universitară ERASMUS extinsă.

Alegerea rectorului 2012 – rezultate
Prof. univ. Dávid László, actualul rector al Universităţii Sapientia câștigă un nou mandat

Alegerea rectorului 2012 – informare despre desfășurarea și procedura alegerii
Alegerea rectorului Universității Sapientia va avea loc pe 16 noiembrie 2012.

Alegerea rectorului 2012
Data depunerii dosarelor de canditatură pentru funcția de rector al Universității Sapientia a expirat pe 2 noiembrie 2012.

Reprezantarea minorităţilor şi drepturi lingvistice minoritare
Conferinţa internaţională va avea loc între 11-14 octombrie 2012, la Cluj-Napoca.

Alegeri 2012
Anul acesta vor avea loc alegerile organelor de conducere – decizionale și executive – la nivel de universitate, facultăți și departamente.

Posturi didactice pentru semestrul I. al anului universitar 2012/2013, Târgu Mureş
Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a postului didactic de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul I. al anului universitar 2012/2013.

Specializare nouă în Târgu Mureş: Peisagistică
Consiliul ARACIS a avizat acreditarea programului de studiu Comunicare şi relații publice, respectiv a acordat autorizația de funcţionare provizorie pentru specializarea Peisagistică.

Festivitate de absolvire 2012
Festivitățile de închidere a anului universitar 2011/2012 vor avea loc pe 2 și 9 iunie 2012.

Rezultatele referendumului pentru modalitatea de desemnare a rectorului
Comunitatea academică a stabilit ca modul de desemnare a rectorului Universităţii Sapientia să fie în baza unor alegeri generale, prin vot universal, direct, secret și egal.

Referendum – zile de informare
Între 24-26 aprilie în fiecare centru de studiu se organizează dezbateri interne pentru informarea comunităţii academice asupra referendumului şi implicaţiilor care decurg din acesta.

Criterii de admitere schimbate
S-au modificat criteriile de admitere în conformitate cu prevederile ordinului nr. 3313/23.02.2012 al Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Referendum pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului
Referendumul pentru stabilirea modalității de desemnare a rectorului va avea loc pe 16 mai 2012.

Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca – universitate acreditată!
Legea nr. 58 din 29 martie 2012, privind înfiinţarea Universităţii Sapientia ca instituţie de învăţământ superior acreditată a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 222, Partea I, 3 aprilie 2012.

Posturi didactice anunţate în semestrul II. al anului universitar 2011/2012
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi didactice:

Zilele Porţilor Deschise la Târgu Mureş
Campusul din Târgu Mureş îşi redeschide porțile pe 10, 17 și 24 martie.

Diasporă şi asimilare. Dezbaterea unui model
Discuţia și dezbaterea va avea loc marţi, 6 martie 2012 la Cluj-Napoca.

Seara Academică cu dr. Éva Kriszt
Evenimentul următor al Serilor Acedemice va avea loc pe 8 martie 2012, la sediul Facultății de Științe și Arte din Cluj-Napoca.

S-a încheiat procesul de acreditare!
Parlamentul României, în şedinţa plenară din 28 februarie 2012 a adoptat legea de înfiinţare a Universităţii Sapientia, ca instituţie de învăţământ superior acreditată de drept privat, această decizie însemnând încheierea procesului de acreditare.

Posturi didactice pentru semestrul II. al anului universitar 2011/2012, Târgu Mureş
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a postului didactic de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul II. al anului universitar 2011/2012.

Universitatea vine la tine!
Turneul de promovare a Universităţii va avea loc între 13-17 şi 20-24 februarie 2012.

Posturi didactice pentru semestrul II. al anului universitar 2011/2012, Miercurea Ciuc
Fundația Sapientia - Universitatea Sapientia din Cluj-Napoca anunță scoaterea la concurs a posturilor didactice de asistent universitar pe durată determinată începând cu semestrul II. al anului universitar 2011/2012.

Sapientia.ro
Sapientia EMTE

Universitatea „Sapientia” este o instituție autonomă a maghiarilor din România, care și-a definit principala menire în a-i asigura acestei comunităţi naţionale o educaţie şi o viaţă ştiinţifică la un nivel profesional recunoscut.

Contact

Rectorat

400112 Cluj-Napoca, str. Matei Corvin nr. 4
 
Tel.: +40 723 614 525, fax: +40 264 593 688
E-mail: officesapientia.ro
 
 
btz webdesign